ADVERBS VS ADJECTIVES (BIJWOORDEN VS BIJVOEGLIJK NAAMWOORDEN)


Bekijk hieronder tot op welk niveau je de uitleg zou moeten bekijken...

Als je op begin brugklas niveau zit: bekijk t/m A1
Als je op 1HM niveau zit: bekijk t/m A1+
Als je op 2M of 1AH niveau zit: bekijk t/m A2
Als je op 2HM niveau zit: bekijk t/m A2+
Als je op 2AH, 3M, 3H of 4M niveau zit: bekijk t/m B1
Als je op 3A niveau zit: bekijk t/m B1+
Als je op 4H, 4A of 5H niveau zit: bekijk t/m B2
Als je op 5A niveau zit: bekijk t/m B2+
Als je op 6A niveau zit: bekijk t/m C1
Als je ook boven 6A niveau wilt zien: bekijk t/m C2

LINKS

Ga naar alle verschillende soorten oefeningen over dit grammatica-onderwerp

Lijst van alle Engelse koppelwerkwoorden (voor de uitleg vanaf B1)

A1


A1

A1+


Bijwoorden van Frequentie, ook bekend als Bijwoorden van Vage Tijd (Adverbs of Frequency)

Het is mogelijk aan te geven hoe vaak een werkwoord gebeurt. Dat doe je door een "bijwoord van frequentie" vóór het hoofdwerkwoord te zetten, of àchter het hoofdwerkwoord als dat een vorm van "to be" is.
In volgorde van weinig naar veel voorkomend zijn deze bijwoorden never, sometimes, often, usually en always.

John always cycles home
Mary is never tired (after the main verb, because it's a form of "to be")
We regularly visit grandma

Bijwoorden van Manier (Adverbs of Manner)

Het is mogelijk aan te geven hoe een werkwoord gebeurt. Dat doe je door een "bijwoord van Manier" vóór het hoofdwerkwoord te zetten. Je gebruikt NOOIT zo'n bijwoord bij "to be" (omdat "to be" een koppelwerkwoord is)!
Je maakt bijwoorden door "-ly" achter een bijvoeglijk naamwoord te plakken.

Beautiful - beautifully
Large - largely
Enormous - enormously
Quick - quickly

Sommige bijwoorden worden een beetje anders gevormd. Dit is het geval bij bijvoeglijk naamwoorden die eindigen op "-y" of "-le".
Simple - simply (de "e" wordt vervangen door een "y")
Lucky - luckily (de "y" wordt vervangen door "ily")

Sommige bijwoorden worden op een volledig onregelmatige manier gevormd, of blijven hetzelfde.
Good - well
Fast - fast (fastly bestaat niet)
Hard - hard (hardly bestaat wel, maar betekent "nauwelijks" i.p.v. "moeilijk", dus heeft een andere betekenis)
Early - early
Late - late (lately bestaat wel, maar betekent "onlangs" i.p.v. "te laat", dus een andere betekenis)
Fine - fine (finely bestaat niet)

A2


A2

A2+


A2+

B1


Meer over Bijwoorden van Manier (Adverbs of Manner)

Bij A1+ stond dat je bijwoorden van manier kunt gebruiken om iets te zeggen over werkwoorden. "Aanpassen" heet dat (Engels: "modify"). Maar je kunt alle categorieën woorden aanpassen met bijwoorden, behalve zelfstandig naamwoorden.
Zelfstandig naamwoorden pas je aan met een bijvoeglijk naamwoord:

Many women think George Clooney is a handsome man (het bijvoeglijk naamwoord "handsome" past het zelfstandig naamwoord "man" aan)

Maar met een bijwoord kun je veel meer aanpassen:
Bolt runs quickly (het bijwoord "quickly" zegt iets over het werkwoord "runs")
Bolt is surprisingly quick (het bijwoord "surprisingly" zegt iets over het bijvoeglijk naamwoord "quick")
Bolt runs extremely quickly (het bijwoord "extremely" zegt iets over het andere bijwoord "quickly")
Hopefully, Bolt will win the Olympics (het bijwoord "hopefully" zegt iets over de hele zin "Bolt will win the Olympics")

We zagen bij A1+ al dat sommige bijwoorden een beetje anders worden gevormd. Dit is ook het geval bij bijvoeglijk naamwoorden die eindigen op "-ic".
Magic - magically ("-ally" wordt toegevoegd aan het bijvoeglijk naamwoord)

Bij woorden die al op "-ly" eindigen moet je een kleine omweg maken. Aangezien bijwoorden van manier (Adverbs of Manner) aangeven op welke manier iets gebeurt, kan dat met "in a[n] xxxx way" of "in a[n] xxxx manner". De meest voorkomende woorden waarvoor dit geldt zijn silly, ugly, friendly, lonely, (un)likely, lovely, lively, ghostly en costly.
The awkward boy moved in an ugly way
The white sheet flapped in the wind in a ghostly manner

Let op!

De fout die de meeste Nederlanders maken is wanneer ze een werkwoord in het Engels proberen aan te passen met een bijvoeglijk naamwoord i.p.v. een bijwoord. Met name Amerikaanse songteksten gebruiken dit erg veel, maar het is grammaticaal niet toegestaan!

I saw her on the dance floor and I moved quick -> I saw her on the dance floor and I moved quickly
I am doing good -> I am doing well

Sommige bijwoorden blijven hetzelfde, of bestaan niet.
Short - short (shortly bestaat wel, maar betekent "binnenkort" i.p.v. "kort", dus heeft een andere betekenis)
Bare - niet gebruiken als bijwoord (barely bestaat wel, maar betekent "nauwelijks" i.p.v. "naakt", dus heeft een andere betekenis)

Bijwoorden met Koppelwerkwoorden

Bij een koppelwerkwoord (Engels: copulative/copulae/copula/linking verbs) gebruik je meestal geen bijwoord maar toch een bijvoeglijk naamwoord. De meest voorkomende koppelwerkwoorden zijn alle vormen van to be, to seem, to become en to act, evenals werkwoorden van zintuiglijke waarneming (to taste, to look, to feel, to smell en to sound).

Bolt is quick
Tom seems angry
Ben & Jerry's icecream tastes amazing
Katja Schuurman looks attractive
James Brown feels good
J'Adore smells nice
Some people think black metal sounds awful

B1+


B1+

B2


Verdere uitzondering op de regels voor het maken van een bijwoord van een bijvoeglijk naamwoord:

Public -> Publicly (niet publically)
Shy --> Shyly (niet shily)
Dry --> Dryly (niet drily
Wry --> Wryly (niet wrily
Coy --> Coyly (niet coily

Er zijn nog meer bijwoorden die niet volgens de standaard regeltjes van bijvoeglijk naamwoorden worden gemaakt.
De volgende blijven hetzelfde: long, right, early, daily, weekly, monthly, yearly, fortnightly en straight.
Er zijn nog meer bijwoorden die een versie hebben die hetzelfde blijft, evenals een versie gemaakt door bijvoeglijk naamwoord als een +ly (maar met een afwijkende betekenis).

Deep - deep ("deeply" bestaat wel maar betekent dan "heel erg (very)" en heeft niets meer met "deep = diep" te maken)
Fair - fair ("fairly" bestaat wel maar betekent dan "nogal" en heeft niets meer met "fair = eerlijk" te maken)
Low - low ("lowly" bestaat wel maar betekent dan "eenvoudig" en heeft niets met "low = laag" meer te maken)
Near - near ("nearly" bestaat wel maar betekent dan "bijna" en heeft niets met "near = in de buurt van" meer te maken)
Late - late ("lately" bestaat wel maar betekent dan "recentelijk/de laatste tijd"en heeft niets met "late = te laat" meer te maken)
High - high ("highly" bestaat wel maar betekent dan "heel erg (very)"en heeft niets met "high = hoog" meer te maken)
Free - free ("freely" bestaat wel maar betekent dan "zonder beperking", zoals in "you may speak freely" en heeft niets met "gratis" meer te maken)
Sharp - sharp ("sharply" bestaat wel maar betekent dan "op indringende wijze" en heeft niets met "op tijd" meer te maken)
Loud - loud/loudly (de eerste is informeel en de tweede heel formeel)
Wrong - wrong/wrongly (de eerste is informeel en de tweede heel formeel)

Wat betreft de zintuiglijke-waarneming-koppelwerkwoorden, let op het verschil tussen de volgende zinnen:

The man sitting next to me on the train smells bad (de man die naast me in de trein zit stinkt)
This is not a big problem when I have a cold and can't smell well (dit is geen probleem wanneer ik verkouden ben en niet goed kan ruiken)

De positie van een bijvoeglijk naamwoord of bijwoord kan ook de vorm bepalen:

Judy speaks good English (good zegt iets over het zelfstandig naamwoord Engels omdat het er direct voor staat - en is dus een bijvoeglijk naamwoord)
Judy hardly studies (hardly zegt iets over het werkwoord studies omdat het er direct voor staat - en is dus een bijwoord)
Judy speaks English well (well komt aan het eind van de zin - en is dus een bijwoord)

B2+


B2+

C1


Formeel gezien zijn er zeven verschillende categorieën van bijwoorden:

Adverbs of Manner - Bolt runs quickly
Adverbs of Degree (mate/hoeveelheid) - he is rather stupid
Adverbs of Frequency (hoe vaak het gebeurt) - he visits his grandma often
Adverbs of Time - he will arrive soon
Adverbs of Place - I looked everywhere
Adverbs of Duration - The elevator was temporarily out of order
Adverbs of Probability - We will certainly win the game

Als er meerdere bijwoorden en bijvoegelijk naamwoorden in de zin staan, dan is de volgorde: Bijwoord van manier – plaats – frequentie – tijd
Dad walks quickly into town every afternoon before supper

De uitgebreide versie van de lijst van bijwoorden van frequentie, van vaakst naar minst vaak, is always, constantly, nearly always, almost always, usually, generally, normally, regularly, often, frequently, sometimes, periodically, occasionally, now and then, once in a while, rarely, seldom, infrequently, hardly ever, scarcely ever, almost never en never.

En nog een laatste opmerking: "Take it easy" is grammaticaal incorrect maar dat wordt zo algemeen gebruikt dat het toch goed is.

C2


C2

17-11-2020 - 01-10-2022