ARTICES (LIDWOORDEN)


Bekijk hieronder tot op welk niveau je de uitleg zou moeten bekijken...

Als je op begin brugklas niveau zit: bekijk t/m A1
Als je op 1HM niveau zit: bekijk t/m A1+
Als je op 2M of 1AH niveau zit: bekijk t/m A2
Als je op 2HM niveau zit: bekijk t/m A2+
Als je op 2AH, 3M, 3H of 4M niveau zit: bekijk t/m B1
Als je op 3A niveau zit: bekijk t/m B1+
Als je op 4H, 4A of 5H niveau zit: bekijk t/m B2
Als je op 5A niveau zit: bekijk t/m B2+
Als je op 6A niveau zit: bekijk t/m C1
Als je ook boven 6A niveau wilt zien: bekijk t/m C2

LINKS

Ga naar alle verschillende soorten oefeningen over dit grammatica-onderwerp

A1


Het bepaald lidwoord (definite article):

In het Nederlands heb je "de" of "het". In het Engels heb je altijd "the", wat wordt uitgesproken als /thu/ of /thie/ afhankelijk van de eerste klank van het woord erna.

Indien er een medeklinkerklank is dan spreek je "the" uit als /thu/:

The girl - /thu/ girl

Indien het een klinkerklank is dan spreek je "the" uit als /thie/:

The apple - /thie/ apple

Het onbepaald lidwoord (indefinite article):

In het Nederlands heb je alleen "een" ("een boom", "een huis", "een appel"). In het Engels is de spelling echter afhankelijk van de eerste klank van het woord erna.

Indien er een medeklinkerklank volgt gebruik je "a":

A girl, a school, a tree

Indien het een klinkerklank volgt gebruik je "an":

An apple, an open door

Klinkerklanken zijn a, o, e, i, u.

Instinkers:

Sommige woorden beginnen in de spelling met een klinker maar worden uitgesproken met een medeklinker (en het gaat om de uitspraak!):

a unit (uitspraak is /joenit/)

En andersom:

an hour (uitspraak is /ouwer/)

A1+


A1+

A2


A2

A2+


A2+

B1


Het onbepaald lidwoord (indefinite article):

Moet in het Engels voor "hundred" en "thousand": A centurion was in charge of a hundred soldiers.

In het Nederlands "het", in het Engels NIETS (ook geen "it")

Na "he/she didn't ask", "I know", "I don't mind", "I don't remember", "I told you", "I will try" en "I understand".

In het Nederlands "het", in het Engels "so"

Na "hope" en "think": I think so, I hope so.

B1+


B1+

B2


Geen lidwoord:

Soms gebruik je in het Nederlands wel een lidwoord maar in het Engels niet...

 • Namen van straten, pleinen, gebouwen: Town Hall, Trafalgar Square
 • Algemeen bedoelde dagelijkse maaltijden: Dinner, supper, tea, breakfast, etc.: We have dinner at noon.
 • - Maar indien specifiek dan wel een lidwoord: The breakfast I had this morning
 • Algemeen bedoelde jaargetijden: winter, spring, summer, autumn (Brits), fall (Amerikaans): I love autumn because the forest smells of death then.
 • - Maar indien specifiek dan wel een lidwoord: The summer of '69 were the best days of my life
 • Gebouwen als je verwijst naar hun functie: church, prison, hospital, school: Pete had to go to prison for his crimes.
 • - Maar indien een specifiek fysiek gebouw dan wel een lidwoord: They built the school next to our house
 • Bij de woorden 'last' (=verleden), 'most' (=de meeste) en 'next' (=aanstaande, volgende): I was there last week / Most people like black metal / Next Tuesday!
 • - Maar indien specifiek dan wel een lidwoord: This is the last chance you'll get / Mallcore is the most horrible kind of music / Mary was the next victim
 • Zelfstandig naamwoorden die in het algemeen worden beschreven (abortion, agriculture, art, climate, education, evil, good, history, life, literature, mining, nature, society, youths): Life sucks / English literature is interesting / Education is important
 • Bij een overtreffende trap (b.v. most/least) als bijwoord: "Fred sucked most of all," Britney said
 • - Maar indien de overtreffende trap een bijvoeglijk naamwoord is, dan wel een lidwoord: "She is the most terrible girlfriend," Fred said.
 • Als het "met de" betekent (by bike, by car, by boat, by train, by airplane, etc.)

 

Wél een lidwoord:

Het onbepaald lidwoord moet in het Engels soms worden gebruikt maar in het Nederlands niet....

 • Bij zelfstandig naamwoorden die een godsdienst, beroep, functie e.d. aangegen: She is a musician / Pete is a muslim
 • - Maar niet als er maar één persoon is die het beroep kan uitoefenen: Queen Elizabeth is queen of England / He is boss of GSG Leo Vroman
 • Bij de volgende uitdrukkingen: "to have a cold/a headache/a fever", "to be in a hurry", "half a day", "once a week", "without a coat" en "half an hour".

Het bepaald lidwoord moet in het Engels worden gebruikt maar in het Nederlands niet....

 • Als je het hebt over iets unieks: "the sun", "the government".

B2+


Wel een bepaald lidwoord

 • Bij overtreffende bijvoeglijke naamwoorden of bijwoorden (b.v. first, last, only, same): it's always the same story
 • Bij algemeen bedoelde enkelvoudige zelfstandig naamwoorden wanneer ze verwijzen naar een groep: the piano is difficult to play
 • Bij een bijvoeglijk naamwoord wat een groep beschrijft (altijd met een werkwoord in de meervoudsvorm): the employed are suffering more than most

 

Geen lidwoord

 • Gebouwen als je verwijst naar hun functie: university, college: John attended university
 • - Maar indien een specifiek fysiek gebouw, dan wel een lidwoord: John attended the university around the corner

C1


C1

C2


C2

14-11-2020 - 03-02-2021