CONCORD (CONGRUENTIE)


Bekijk hieronder tot op welk niveau je de uitleg zou moeten bekijken...

Als je op begin brugklas niveau zit: bekijk t/m A1
Als je op 1HM niveau zit: bekijk t/m A1+
Als je op 2M of 1AH niveau zit: bekijk t/m A2
Als je op 2HM niveau zit: bekijk t/m A2+
Als je op 2AH, 3M, 3H of 4M niveau zit: bekijk t/m B1
Als je op 3A niveau zit: bekijk t/m B1+
Als je op 4H, 4A of 5H niveau zit: bekijk t/m B2
Als je op 5A niveau zit: bekijk t/m B2+
Als je op 6A niveau zit: bekijk t/m C1
Als je ook boven 6A niveau wilt zien: bekijk t/m C2

LINKS

Ga naar alle verschillende soorten oefeningen over dit grammatica-onderwerp

A1


A1

A1+


A1+

A2


A2

A2+


Grammaticale Congruentie

Deze congruentie (Engels: Grammatical Concord) slaat op het feit dat woorden bij elkaar moeten passen wat betreft aantal (enkelvoud, meervoud), persoon (1e, 2e, 3e) of om het even welke andere grammaticale categorie. Deze zijn te beschrijving via een paar regels, waarvan er een aantal al in de brugklas zullen zijn aangeleerd.

1) Onderwerpen en werkwoorden moeten bij elkaar passen betreffend grammaticaal persoon (1e, 2e, 3e persoon, enkelvoud of meervoud)

A serious situation (3e persoon enkelvoud) needs (vervoeging van het werkwoord voor 3e persoon enkelvoud) a serious solution - A serious situation need a serious solution)
What you see and how you react (3e persoon meervoud) (vervoeging van het werkwoord voor 3e persoon meervous) determine the outcome What you see and how you react determines the outcome

2) Wanneer een onderwerp door een onderschikkend voegwoord (b.v. alongside en with) aan nog meer zelfstandig naamwoorden wordt gekoppeld, ligt de focus op het eerste zelfstandig naamwoord
The chairman alongside other members (the chairman komt eerst, dus 3e persoon enkelvoud) visits the orphanage quarterly
The teachers with the principal (the teachers komt eerst, dus 3e persoon meervoud) encourage the students to perform well
The man with his children (the man komt eerst, dus 3e persoon enkelvoud) goes on holiday to Nigeria

3) Wanneer twee zelfstandig naamwoorden naar één persoon verwijzen, hoort het werkwoord enkelvoud te zijn.
The president and Commander-in-chief of the armed forces lives his life fighting corruption (dezelfde persoon is zowel president als Commander-in-cjief of the armed forces)

4) Wanneer een onbepaald voornaamwoord (b.v. every, everbody, everyone, anybody en nobody) voor een onderwerp staat, of in z'n eentje als onderwerp fungeert, hoort het werkwoord enkelvoud te zijn.
Everyone loves to be respected
Every boy and girl loves their mother
Nobody cares for your job

Let op dat er zelfstandig naamwoorden zijn die enkelvoud zijn maar er als meervoud uitzien (b.v. mathematics, measles en statistics).
Measles is a disease
Mathematics has been a problem with most students
Statistics was the only course the student failed to pass

5) Na een modaal hulpwerkwoord volgt altijd de infinitief
The girl might leave
They could discuss the issue

B1


B1

B1+


B1+

B2


B2

B2+


Congruentie van Nabijheid

In het Engels: Concord of Proximity. Deze congruentie houdt in dat de vorm van het werkwoord moet passen bij het zelfstandig naamwoord wat het dichtst bij het werkwoord staat in het geval dat zinnen beginnen met either...or, neither...nor en not only...but.

Neither the vice principal nor the teachers honour the principal
Either the main man or I am supposed to host the event
Not only the king but his subjects swear to the gods of the land

C1


Let op dat congruentie ook slaat op andere woordsoorten. Nederlanders hebben vaak de neiging dit fout te doen.

I can help people in their own languages - I can help people in their own language
These guys need to use their brains - These guys need to use their brain
It captured the people's imaginations - It captured the people's imagination
Sometimes we have to change our minds - Sometimes we have to change our mind
They became each other's enemies - They became each other's enemy

C2


C2

29-12-2020 - 04-12-2022