-ED VS -ING (-ED EN -ING)


Bekijk hieronder tot op welk niveau je de uitleg zou moeten bekijken...

Als je op begin brugklas niveau zit: bekijk t/m A1
Als je op 1HM niveau zit: bekijk t/m A1+
Als je op 2M of 1AH niveau zit: bekijk t/m A2
Als je op 2HM niveau zit: bekijk t/m A2+
Als je op 2AH, 3M, 3H of 4M niveau zit: bekijk t/m B1
Als je op 3A niveau zit: bekijk t/m B1+
Als je op 4H, 4A of 5H niveau zit: bekijk t/m B2
Als je op 5A niveau zit: bekijk t/m B2+
Als je op 6A niveau zit: bekijk t/m C1
Als je ook boven 6A niveau wilt zien: bekijk t/m C2

LINKS

Ga naar alle verschillende soorten oefeningen over dit grammatica-onderwerp

A1


A1

A1+


A1+

A2


A2

A2+


Verschil tussen het -ed en -ing Achtervoegsel

Er bestaat een groot aantal bijvoeglijk naamwoorden (zoals boring, interesting, amazing, exciting, disappointing, etc.) die ook een variant eindigend op -ed heeft (bored, interested, amazed, excited, disappointed, etc.). Deze zijn overigens allemaal gebaseerd op een werkwoord.
De variant met -ed slaat op hoe een persoon zich voelt. De variant met -ing slaat vaak op dingen, die meestal verklaren waarom een persoon zich op een bepaalde manier voelt. De variant met -ing kan ook slaan op een beschrijving van het karakter of de persoonlijkheid van iemand.

I was tired after last week so I went to bed early
Romeo was excited after seeing Juliet for the first time
Being a teacher can be a tiring job
Some people think jazz is very interesting
The party was boring, so I was bored
The roller coaster is exciting, so I am excited
My old biology teacher was boring (zijn persoonlijkheid was saai)
My old biology teacher was bored (hij voelde zich verveeld)

Hoe Maak je de -ing Vorm

Meestal door -ing toe te voegen aan de stam van het werkwoord waarvan het bijvoeglijk naamwoord is afgeleid. Maar wanneer het eindigt op één of meer medeklinkers en een zogenaamd 'stomme' e (die je niet uitspreekt), laat je die e weg.

to charm - charming
to bore - boring
to surprise - surprising

Hoe Maak je de -ed Vorm

Meestal door -ed toe te voegen aan de stam van het werkwoord waarvan het bijvoeglijk naamwoord is afgeleid. Maar wanneer het eindigt op een e hoef je alleen -d toe te voegen.

to charm - charmed
to bore - bored
to surprise - surprised

Wanneer het werkwoord onregelmatig is, gebruik je de vorm uit de derde Engelstalige kolom (dus bij "to fall - fell - fallen" gebruik je "fallen").
to fall - fallen

Wanneer het eindigt op een medeklinker en -y wordt de y bovendien vervangen door i.
to fry - fried
to satisfy - satisfied

B1


B1

B1+


Dit zijn de meest voorkomende woorden waarbij de -ed/-ing theorie op deze pagina relevant is...

to amazeamazedamazing
to amuseamusedamusing
to annoyannoyedannoying
to astonishastonishedastonishing
to boreboredboring
to challengechallengedchallenging
to charmcharmedcharming
to comfortcomfortedcomforting
to confuseconfusedconfusing
to convinceconvincedconvincing
to depressdepresseddepressing
to disappointdisappointeddisappointing
to disgustdisgusteddisgusting
to disturbdisturbeddisturbing
to embarrassembarrassedembarrassing
to entertainentertainedentertaining
to exciteexcitedexciting
to exhaustexhaustedexhausting
to fallfallenfalling
to fascinatefascinatedfascinating
to frightenfrightenedfrightening
to fryfriedfrying
to frustratefrustratedfrustrating
to horrifyhorrifiedhorrifying
to interestinterestedinteresting
to irritateirritatedirritating
to meltmeltedmelting
to pleasepleasedpleasing
to puzzlepuzzledpuzzling
to relaxrelaxedrelaxing
to relieverelievedrelieving
to satisfysatisfiedsatisfying
to shockshockedshocking
to surprisesurprisedsurprising
to terrifyterrifiedterrifying
to threatenthreatenedthreatening
to thrillthrilledthrilling
to tiretiredtiring
to touchtouchedtouching
to worryworriedworrying

B2


B2

B2+


B2+

C1


C1

C2


C2

21-12-2020 - 30-01-2021