ELLIPSIS (WEGLATING)


Bekijk hieronder tot op welk niveau je de uitleg zou moeten bekijken...

Als je op begin brugklas niveau zit: bekijk t/m A1
Als je op 1HM niveau zit: bekijk t/m A1+
Als je op 2M of 1AH niveau zit: bekijk t/m A2
Als je op 2HM niveau zit: bekijk t/m A2+
Als je op 2AH, 3M, 3H of 4M niveau zit: bekijk t/m B1
Als je op 3A niveau zit: bekijk t/m B1+
Als je op 4H, 4A of 5H niveau zit: bekijk t/m B2
Als je op 5A niveau zit: bekijk t/m B2+
Als je op 6A niveau zit: bekijk t/m C1
Als je ook boven 6A niveau wilt zien: bekijk t/m C2

LINKS

Ga naar alle verschillende soorten oefeningen over dit grammatica-onderwerp

A1


A1

A1+


A1+

A2


A2

A2+


A2+

B1


B1

B1+


B1+

B2


B2

B2+


Ellipsis (NL weglating) is het weglaten van woorden om herhaling te voorkomen. Soms verdwijnt alleen een infinitief, of het hoofdwerkwoord na een hulpwerkwoord, maar er kan ook veel meer verdwijnen. Als je ellipsis op een goede manier gebruikt heeft niemand het in de gaten en vindt geen van de gesprekspartners het lastig om te begrijpen.
Voorbeelden van Ellipsis, waarbij de weg te laten woorden tussen vierkantje haakjes staan:

Lisa wanted to swim but I couldn't [swim] because I was tired
Rob went up the stairs in the dark, but I was frightened to [go up the stairs in the dark]
She hasn't seen the film, but I have [seen the film]
We went for a walk and [we] took some lovely photographs
He wrote to [everyone he could think of who might help] and [he] phoned everyone he could think of who might help
I can remember his face but [I] can't remember his name
Do you want to stay in or [do you want to] go out tonight?
He knew [that] he had to go out tonight
Will you have another cake? - I'd better not [have another cake], as I'm supposed to be on a diet

C1


C1

C2


C2

28-12-2020 - 30-01-2021