NUMBERS (GETALLEN)


Bekijk hieronder tot op welk niveau je de uitleg zou moeten bekijken...

Als je op begin brugklas niveau zit: bekijk t/m A1
Als je op 1HM niveau zit: bekijk t/m A1+
Als je op 2M of 1AH niveau zit: bekijk t/m A2
Als je op 2HM niveau zit: bekijk t/m A2+
Als je op 2AH, 3M, 3H of 4M niveau zit: bekijk t/m B1
Als je op 3A niveau zit: bekijk t/m B1+
Als je op 4H, 4A of 5H niveau zit: bekijk t/m B2
Als je op 5A niveau zit: bekijk t/m B2+
Als je op 6A niveau zit: bekijk t/m C1
Als je ook boven 6A niveau wilt zien: bekijk t/m C2

LINKS

Ga naar alle verschillende soorten oefeningen over hoofdtelwoorden
Ga naar alle verschillende soorten oefeningen over rangtelwoorden

A1


Hoofdtelwoorden

1 one
2 two
3 three
4 four
5 five
6 six
7 seven
8 eight
9 nine
10 ten
11 eleven
12 twelve
13 thirteen
14 fourteen
15 fifteen
16 sixteen
17 seventeen
18 eighteen
19 nineteen
20 twenty

Voor getallen hoger dan twenty geldt dat er een streepje tussen het tiental en de eenheden hoort.

twenty-one
forty-two
eighty-four

Voor hundred en thousand zet je a of one.
a hundred
one hundred
a thousand
one thousand

hundred en thousand volgt and.
two hundred and fifty
one thousand and forty-two

De decimale komma en punt voor de duizendtallen zijn in het Engels precies andersom.
Nederlands 1.234.567,89 wordt Engels 1,234,567.89

A1+


A1+

A2


Rangtelwoorden

1 first
2 second
3 third
4 fourth
5 fifth
6 sixth
7 seventh
8 eighth
9 ninth
10 tenth
11 eleventh
12 twelfth
13 thirteenth
14 fourteenth
15 fifteenth
16 sixteenth
17 seventeenth
18 eighteenth
19 nineteenth
20 twentieth
21 twenty-first
22 twenty-second
23 twenty-third
24 twenty-fourth
25 twenty-fifth
26 twenty-sixth
27 twenty-seventh
28 twenty-eighth
29 twenty-ninth
30 thirtieth

A2+


A2+

B1


Getallen in formeel taalgebruik (in brieven en werkstukken)

Schrijf hele getallen van 1 t/m 10 volledig uit, gebruik cijfers voor hogere getallen.
Gebruik een combinatie van een cijfer en een woord voor grote ronde cijfers. Kort het woord eventueel af (m voor million, bn voor billion, etc.).

The population of the earth is now 7 billion people
The population of the earth is now 7 bn people

Als er meerdere getallen in een tekst staan, sommige boven de tien en sommigen eronder, gebruik alleen maar cijfers zodat de lezer ze makkelijker kan vergelijken.
Schrijf rangtelwoorden zoals 'first', 'second' en zo door t/m 'tenth' voluit. Gebruik cijfers met 'st'/ 'nd'/ 'rd'/ 'th' (de laatste twee letters van de voluit geschreven rangtelwoorden) erachter voor grotere getallen.
Gebruik altijd cijfers voor percentages, afmetingen en valuta.
Zet de datum altijd vóór de maand en gebruik daarbij geen 'th', 'rd', etc. Zet er ook géén 'the' voor.

I fell from the stairs on 3 November

Perioden van meerdere jaren

Je mag '11' t/m '19' in combinatie met een koppelteken weglaten als het wordt herhaald. Zonder koppelteken moet je zowel 'from' als 'to' gebruiken.

The ‘short twentieth century' refers to the period 1914–91
The First World War (1914–18) was shorter than the Second World War (1939–45)
The First World war lasted from 1914–8
Michaelmas term runs from October to December
Michaelmas term runs October–December
Michaelmas term runs from October-December

B1+


B1+

B2


B2

B2+


Amerikanen en Britten gebruiken verschillende woorden bij het aangeven van dezelfde heel grote getallen. Hier wordt verschil gemaakt tussen "Long Scale" (traditioneel Brits en, helaas, Europees inclusief Nederlands) en "Short Scale" (VS, Canada en modern Brits). Officieel hoor je in het Engels dus de "Short Scale" variant te gebruiken, die helaas niet makkelijk overeenkomt met Nederlands. Wil je verwarring voorkomen, gebruik dan de wetenschappelijke notatie.

NederlandsWetenschappelijkLong ScaleShort Scale
miljoen106millionmillion
miljard109thousand millionmilliard
biljoen1012billionbillion
biljard1015thousand billionbilliard
triljoen1018trilliontrillion
triljard1021thousand trilliontrilliard
kwadriljoen1024quadrillionquadrillion
kwadriljard1027thousand quadrillionquadrilliard
kwintiljoen1030quintillionquintillion
kwintiljard1033thousand quintillionquintilliard

C1


C1

C2


C2

01-12-2020 - 06-05-2024