PAST PERFECT (VOLTOOID VERLEDEN TIJD)


Bekijk hieronder tot op welk niveau je de uitleg zou moeten bekijken...

Als je op begin brugklas niveau zit: bekijk t/m A1
Als je op 1HM niveau zit: bekijk t/m A1+
Als je op 2M of 1AH niveau zit: bekijk t/m A2
Als je op 2HM niveau zit: bekijk t/m A2+
Als je op 2AH, 3M, 3H of 4M niveau zit: bekijk t/m B1
Als je op 3A niveau zit: bekijk t/m B1+
Als je op 4H, 4A of 5H niveau zit: bekijk t/m B2
Als je op 5A niveau zit: bekijk t/m B2+
Als je op 6A niveau zit: bekijk t/m C1
Als je ook boven 6A niveau wilt zien: bekijk t/m C2

LINKS

Ga naar alle verschillende soorten oefeningen over dit grammatica-onderwerp
Ga eventueel naar alle tijden - voor als je alle tijden wilt bekijken
Bezoek de pagina over onregelmatige werkwoorden - om te zien welke vorm bij deze tijdsvorm past
Klik hier voor informatie over vraagzinnen of ontkennende zinnen in deze tijd

A1


A1

A1+


A1+

A2


A2

A2+


A2+

B1


De Voltooid Verleden Tijd

Ten eerste is het belangrijk om te weten dat de naam van een werkwoordstijd in principe niets te maken heeft met wanneer de actie plaatsvindt, maar vertelt hoe de werkwoordsvorm gemaakt moet worden. In dit geval: Verleden Tijd (Past) dus de tegenwoordige tijdsvorm van een werkwoord + Voltooid (Perfect) dus een voltooid deelwoord van een werkwoord. Voor de verleden tijd wordt hier altijd had gebruikt.
Het voltooid deelwoord wordt bij alle personen (I, we, they, she, etc.) gemaakt door stam + ed. Bij de onregelmatige werkwoorden maak je gebruik van de woorden in de 3e Engelstalige kolom (voorbeeld: bij to go - went - gone maak je gebruik van gone).
Signaalwoorden waarbij meestal de Past Perfect wordt gebruikt zijn when, after, by the time en as soon as.

I had never seen a flying saucer when I first saw one
Pete had never kissed a baby by the time he was an adult
John had never gone to England before he died

Je gebruik de Past Perfect om te praten over ervaringen in het verleden die plaats vonden vóór een andere actie of acties in het verleden.
The murderer had left the building by the time the police arrived ("had left" gebeurde eerder dan "arrived")
The plane had left just before the family was dropped off ("had left" gebeurde eerder dan "dropped off")

B1+


B1+

B2


Signaalwoorden zijn niet per se nodig voor de Past Perfect. Als je wilt uitdrukken dat een gebeurtenis op een niet specifiek moment in het verleden op een later moment in het verleden nog steeds relevant was, of nog steeds bezig was, gebruik je de Past Perfect.

I had worked on my wall all day when you saw me, all sweaty and dirty (was in het verleden begonnen en nog steeds bezig toen die persoon hem zag)
The murderer had mopped up all the blood when Peter R. de Vries arrived, so all the proof was gone (was in het verleden gebeurd en nog relevant toen Peter arriveerde en geen bloederig bewijs vond)

B2+


B2+

C1


C1

C2


C2

08-12-2020 - 30-01-2021