POSSESSION (BEZIT)


Bekijk hieronder tot op welk niveau je de uitleg zou moeten bekijken...

Als je op begin brugklas niveau zit: bekijk t/m A1
Als je op 1HM niveau zit: bekijk t/m A1+
Als je op 2M of 1AH niveau zit: bekijk t/m A2
Als je op 2HM niveau zit: bekijk t/m A2+
Als je op 2AH, 3M, 3H of 4M niveau zit: bekijk t/m B1
Als je op 3A niveau zit: bekijk t/m B1+
Als je op 4H, 4A of 5H niveau zit: bekijk t/m B2
Als je op 5A niveau zit: bekijk t/m B2+
Als je op 6A niveau zit: bekijk t/m C1
Als je ook boven 6A niveau wilt zien: bekijk t/m C2

LINKS

Ga naar alle verschillende soorten oefeningen over dit grammatica-onderwerp

A1


A1

A1+


De volgende woorden zijn de Nederlandse en Engelse bezittelijk voornaamwoorden die je gebruikt vóór een zelfstandig naamwoord:

Nederlands Engels
mijn my*
jouw your
zijn his
haar her
N.v.t.** its
ons/onze our
jullie your
hun their

* = Niet mine!
** = Wij gebruiken hier "zijn" of "haar"
This is her bike
That is my car
The Triceratops is his favourite dinosaur

Bezit met 's

Je kunt ook bezit aangeven door 's achter een zelfstandig naamwoord te zetten.

That is Stephen's dog
The Triceratops is my teacher's favourite dinosaur

Na een meervoud (dat bijna altijd eindigt op -s) krijg je alleen de apostrof.
I live at my parents' house (niet my parents's)

Je kunt ook aangeven dat je iemands winkel of huis (butcher, baker, (green)grocer, etc.) bedoelt met 's. Sommige namen van winkels hebben het al ingebouwd (b.v. Domino's, Papa John's, McDonald's).
I went to the butcher's (kort voor "I went to the butcher's shop")
There are some good discounts to be had at the greengrocer's
I played some games at my friend's (waar mijn vriend woont)
I played some games at my friends' (waar mijn vrienden wonen)
My son often wants pizzas from Papa John's

Hieronder zie je de Nederlandse en Engelse bezittelijk voornaamwoorden die je gebruikt als er géén zelfstandig naamwoord op volgt:

Nederlands Engels
van mij mine
van jou yours
van hem his*
van haar hers*
van het** its
van ons ours
van jullie yours
van hen theirs

* = Als je niet weet of het hers of his betreft (of wanneer je gender-neutraal wilt schrijven) kun je gebruik maken van theirs. Ja, echt!
** = Wij gebruiken dit in Nederland zelden of nooit
This bike is hers
That car is mine
That house is theirs

Wanneer je meer dan één persoon noemt, komt de 's na de laatste.
I saw Chloe, Kim and Courtney's house this afternoon

A2


A2

A2+


Bezit met 'Of'

Behalve met 's (zie hierboven, bij A1+) kun je ook bezit aangeven met "of". Soms moet dat zelfs.
Bij personen of dieren, en meervouden van personen, mag je zowel 's als of gebruiken.

That is John's house / that is the house of John
It's the dog's bone / it is the bone of the dog
The girls' bikes / the bikes of the girls

Bij dingen mag je alleen of gebruiken.
Here is the keyboard of the computer / Here is the computer's keyboard

Bij namen van personen die eindigen op -s of -z gebruik je 's of ' (en dat spreek je allebei uit als /iz/).
That is Charles's dog
Here we have Mrs Jones' butler

B1


The Double Possessive

Wanneer het zelfstandig naamwoord vooraf wordt gegaan door a of an krijg je de zogenaamde Double Possessive (dubbele bezitsvorm). Er wordt dan op twee manieren bezit aangegeven.

He is a friend of my brother's
She is a friend of mine
The guitarist recognised the man as a fan of his

Nog een Paar Laatste Regeltjes

Je gebruikt 's bij personen en dieren (zag je al bij A2+), maar ook voor schepen, boten en tijdsaanduidingen.

The ship's anchor
I read it in yesterday's paper
Where do you see yourself in five years' time? (zie A1+ voor woorden die al eindigen op -s)

Je gebruikt of bij dingen (zag je al bij A2+), maar ook bij mensen als het een lange zin betreft.
That is the leg of the table
I wrote down the address of the people we met in Spain last year (niet I wrote down the people we met in Spain last year's address)

Je mag zowel of als 's gebruiken bij voertuigen en organisaties.
The train's wagons / the wagons of the train
The United Nations' policy / the policy of the United Nations

B1+


B1+

B2


B2

B2+


B2+

C1


C1

C2


C2

03-12-2020 - 27-11-2021