PREFIXES (VOORVOEGSELS)


Bekijk hieronder tot op welk niveau je de uitleg zou moeten bekijken...

Als je op begin brugklas niveau zit: bekijk t/m A1
Als je op 1HM niveau zit: bekijk t/m A1+
Als je op 2M of 1AH niveau zit: bekijk t/m A2
Als je op 2HM niveau zit: bekijk t/m A2+
Als je op 2AH, 3M, 3H of 4M niveau zit: bekijk t/m B1
Als je op 3A niveau zit: bekijk t/m B1+
Als je op 4H, 4A of 5H niveau zit: bekijk t/m B2
Als je op 5A niveau zit: bekijk t/m B2+
Als je op 6A niveau zit: bekijk t/m C1
Als je ook boven 6A niveau wilt zien: bekijk t/m C2

LINKS

Ga naar alle verschillende soorten oefeningen over dit grammatica-onderwerp

A1


A1

A1+


A1+

A2


A2

A2+


A2+

B1


In het Engels zijn er een aantal voorvoegsels die je kunt toevoegen aan een bestaand woord om de betekenis te beïnvloeden.

anti-against/opposed toanti-government, anti-racist, anti-war
auto-selfautobiography, automobile
hyper-extremehyperactive, hypertension
im-, il-, in-, ir- (zie hieronder)notillegal, impossible, insecure, irregular
pre-beforeprehistoric, pre-war
pro-in favour ofpro-communist, pro-democracy
re-againreconsider, redo, rewrite
tele-at a distancetelevision, telepathic
un-remove, reverse, notundo, unpack, unhappy

Er zijn geen eenvoudige regels om te bepalen wanneer er een koppelteken tussen het voorvoegsel en het basiswoord komt. Het beste raadpleeg je daarvoor een woordenboek.

 

IN-, IM-, IL- en IR-

De standaard vorm is un-, maar afhankelijk van de letter die erna komt krijg je een andere vorm van dit voorzetsel. Je krijgt il- voor een L, im- voor B/M/P, en ir- voor een R. Mocht je willen weten waarom die B/M/P bij im-, dat heeft te maken met de vorm van de lippen bij de uitspraak van die klanken - die is hetzelfde als de M aan het eind van im-.

B1+


B1+

B2


B2

B2+


Er zijn nog meer voorvoegsels...

de-reverse or changede-classify, decontaminate, demotivate
dis-reverse or removedisagree, displeasure, disqualify
down-reduce or lowerdowngrade, downhearted, download
extra-beyondextraordinary, extraterrestrial
inter-betweeninteractive, international
mega-very big, importantmegabyte, mega-deal, megaton
mid-middlemidday, midnight, mid-October
mis-incorrectly, badlymisaligned, mislead, misspelt
non-notnon-payment, non-smoking
over-too muchovercook, overcharge, overrate
out-go beyondoutdo, out-perform, outrun
post-afterpost-election, post-war
semi-halfsemicircle, semi-retired
sub-under, belowsubmarine, sub-Saharan
super-above, beyondsuper-hero, supermodel
trans-acrosstransatlantic, transfer, transgender
ultra-extremelyultra-compact, ultrasound
under-less than, beneathundercook, underestimate
up-make or move higherupgrade, uphill, upload

Er zijn geen eenvoudige regels om te bepalen wanneer er een koppelteken tussen het voorvoegsel en het basiswoord komt. Het beste raadpleeg je daarvoor een woordenboek.

C1


C1

C2


C2

26-12-2020 - 30-01-2021