QUANTIFIERS (WOORDEN DIE HOEVEELHEDEN AANGEVEN)


Bekijk hieronder tot op welk niveau je de uitleg zou moeten bekijken...

Als je op begin brugklas niveau zit: bekijk t/m A1
Als je op 1HM niveau zit: bekijk t/m A1+
Als je op 2M of 1AH niveau zit: bekijk t/m A2
Als je op 2HM niveau zit: bekijk t/m A2+
Als je op 2AH, 3M, 3H of 4M niveau zit: bekijk t/m B1
Als je op 3A niveau zit: bekijk t/m B1+
Als je op 4H, 4A of 5H niveau zit: bekijk t/m B2
Als je op 5A niveau zit: bekijk t/m B2+
Als je op 6A niveau zit: bekijk t/m C1
Als je ook boven 6A niveau wilt zien: bekijk t/m C2

LINKS

Ga naar alle verschillende soorten oefeningen over dit grammatica-onderwerp

Bekijk ook informatie over versterkende woorden (enough, so, such)
En bezoek deze pagina voor informatie over meer zelfstandig naamwoorden die hoeveelheid aangeven

A1


A1

A1+


Some en Any

Some en any zijn de Engelse vertalingen van Nederlandse woorden zoals enkele (ik heb enkele schilderijen) en wat (ik heb wat geld).
"Some" gebruik je bij niet telbare zelfstandig naamwoorden en meervouden van telbare zelfstandig naamwoorden in bevestigende zinnen
"Any" gebruik je bij niet telbare zelfstandig naamwoorden en meervouden van telbare zelfstandig naamwoorden in ontkennende-en vraag-zinnen.

Peter has some water ("water" = niet telbaar zelfstandig naamwoord, in een bevestigende zin)
John does not have any water (niet telbaar zelfstandig naamwoord, in een ontkennende zin)
Does Mary have any brothers? ("brothers" = meervoud van een telbaar zelfstandig naamwoord,in een vragende zin)

A2


Telbare en niet telbare Zelfstandig naamwoorden

Zelfstandig naamwoorden kunnen telbaar of niet telbaar zijn. Telbaar betekent dat je er één, twee, etc. voor kunt zetten (one cup, two girls, three houses, a million stars). Dat kan niet bij een niet telbaar zelfstandig naamwoord. Voorbeelden hiervan zijn bread, salt, water, milk en cheese (al zijn er nog veel meer).

A2+


A2+

B1


Some en Any

De informatie die bij A1+ werd gegeven is niet helemaal correct wanneer het om vraagzinnen gaat. Je gebruikt "some" namelijk bij vragen waar je "ja" op verwacht, en "any" bij vragen waarop je het antwoord niet kunt voorspellen.

I see you like chocolates. Would you like some more chocolate? (het antwoord zal wel "ja" zijn)

Je kunt niet telbare woorden telbaar maken door er "a/an xxxx of" voor te zetten, waarbij "xxxx" moet worden vervangen door een eenheid (piece, gallon, kilo, litre, etc.). De a/an kun je vervangen door some, any, two, three, etc. Voor meer informatie hierover, ga naar de link over zelfstandig naamwoorden die hoeveelheid aangeven (hier rechtsboven).
I have a piece of cheese
I need a gallon of gasoline

Much, Many, A Lot (Of), a Few, a Little

Met much, many en a lot (of) geef je aan hoe veel iets is; met (a) few en (a) little geef je aan hoe weinig iets is.
Many/much/a lot/a lot of = veel, bij grote hoeveelheden
Much: wordt vaak gebruikt in negatieve-en vraagzinnen met niet telbare woorden

I don't have much money
Do you have much money?

Many: vaak gebruikt in negatieve-en vraagzinnen met telbare woorden in meervoud
There are not many boys
There are many girls in this class
Are there many boys?

A lof of: vóór een zelfstandig werkwoord (telbaar of niet telbaar)
Jeff has a lot of money
At midnight you may see a lot of bats

Few/little = weinig, bij kleine hoeveelheden
Few: gebruiken bij telbare woorden in het meervoud
At midnight you will see few birds

Little: gebruiken bij niet telbare woorden
I have little money

B1+


Onbepaalde Voornaamwoorden (Indeterminate Pronouns)

Met behulp van some, any, no en every kun je combinaties maken met thing (voor dingen), where (voor plaatsen), en body of one (voor personen).
Je gebruikt some in bevestigende zinnen, bij aanbiedingen en verzoeken.

I am sure someone will be able to help you

Je gebruikt any in negatieve zinnen, vragen, en in bevestigende zinnen waar het aangeeft dat het niet uitmaakt who/what/where.
I am not sure if we're going to find anything
Anybody can come tonight!

Je gebruikt no met bevestigende werkwoorden omdat het al negatief is.
Is there nothing on the table?

Every kan worden gebruikt in alle typen zinnen, inclusief vragen.
Everyone can read English
Have you found everything?
I could not find everything

B2


OpmerkingenOpmerkingen:

"Not" tesamen met "any" wordt vervangen door "no": Not anything -> Nothing; Not anywhere -> Nowhere; Not anyone -> noone/no one.
"Time" en "money" zijn niet telbaar. Coins, Euros, seconds en hours zijn wel telbaar.
Soms mag je "lots of/a lot of" niet gebruiken in bevestigende zinnen. In die gevallen moet je dus per se "many" of "much" gebruiken. Dit is het geval bij zinnen met "as...as", "so", "very" en "too".

I have as a lot of money as Peter
I have as much money as Peter
There were so lots of people I just wanted to run away
There were so many people I just wanted to run away
Peter ate very lots of pancakes and felt ill later that evening
Peter ate very many pancakes and felt ill later that evening
She wore too a lot of foundation
She wore too much foundation

A Little en A Few

"A little" en "a few" bestaan ook. Die betekenen "een beetje" en "een paar". Ze verschillen eigenlijk niet zoveel in betekenis met "little" en "few", maar zijn positiever.

I have little time, sorry, I can't help you now (ik heb weinig tijd - negatief)

I have a little time, so I can help you now (ik heb een beetje tijd - positief)

Peter had few qualifications so they didn't hire him (weinig kwalificaties - negatief)

Peter had a few qualifications so he just made the selection (een paar - positief)

B2+


A Great Many

Als je een hoeveelheid wilt aangeven die nog meer is dan "many" kan dat via "a great many."

The sheik had a great many women

Number en Amount

Beide woorden kunnen worden gebruikt om hoeveelheid aan te geven. Maar number wordt gebruikt bij telbare woorden, amount bij ontelbare woorden.

The number of shark attacks always rises in summer
The amount of radioactivity in Tchernobyl is slowly diminishing

C1


C1

C2


C2

 

23-11-2020 - 03-02-2021