QUESTION WORDS (VRAGEND VOORNAAMWOORDEN)


Bekijk hieronder tot op welk niveau je de uitleg zou moeten bekijken...

Als je op begin brugklas niveau zit: bekijk t/m A1
Als je op 1HM niveau zit: bekijk t/m A1+
Als je op 2M of 1AH niveau zit: bekijk t/m A2
Als je op 2HM niveau zit: bekijk t/m A2+
Als je op 2AH, 3M, 3H of 4M niveau zit: bekijk t/m B1
Als je op 3A niveau zit: bekijk t/m B1+
Als je op 4H, 4A of 5H niveau zit: bekijk t/m B2
Als je op 5A niveau zit: bekijk t/m B2+
Als je op 6A niveau zit: bekijk t/m C1
Als je ook boven 6A niveau wilt zien: bekijk t/m C2

LINKS

Ga naar alle verschillende soorten oefeningen over dit grammatica-onderwerp

Bekijk ook informatie over het maken van vraagzinnen

A1


A1

A1+


Als je een vraagzin hebt kun je daar vragend voornaamwoorden vóór plakken om om preciezere informatie te vragen. In het Engels heten dit question words of interrogative pronouns.

what - voor meer informatie over dingen
which - voor meer informatie over precieze dingen (een beperkte keuze)
what time - voor meer informatie over op welke tijd van de dag
when - voor meer informatie over algemene tijd
where - voor meer informatie over plaatsen
who - voor meer informatie over personen
why - voor meer informatie over het waarom
how - voor meer informatie over hoe

What is he doing?
Which ice cream taste do you prefer, strawberry or chocolate?
What time does the train arrive?
When did the dinosaurs go extinct?
Where did you put my keys?
Who played the role of James Bond in the first film?
Why did you eat Flappie, my pet rabbit?
How do you think you are going to get your diploma if you never do any homework?

En misschien valt het je niet op, maar als je de "w" van sommige van deze woorden vervangt door een "t" heb je het antwoord:

What? - That
When? - Then
Where? - There

A2


A2

A2+


A2+

B1


Er zijn nog meer vragend voornaamwoorden.
how much - voor meer informatie over prijzen en hoeveelheden bij niet telbare woorden
how many - voor meer informatie over hoeveelheden bij telbare woorden
whose - voor meer informatie over welke persoon iets bezit
x whom - voor meer informatie over de persoon, als lijdend voorwerp van een zin

How much money did that house cost?
How many friends did you have over for your birthday party?
Whose car is that?
To whom did you lend that book? (want na een voorzetsel krijg je whom)

B1+


B1+

B2


B2

B2+


Er zijn nog wat meer geavanceerde vragend voornaamwoorden. Deze kunnen aan het begin of in het midden van een zin worden gebruikt, en worden niet gebruikt bij vragen.
whatever, wherever, whoever, however, etc. - om aan te geven dat het niet uitmaakt wat/waar/wie/hoe/etc. is.

Whatever I do, it's never good enough / It's never good enough, whatever I do
Whenever you're ready, we can leave / We can leave, whenever you're ready

Wanneer je however met een bijvoeglijk naamwoord gebruikt, geef je aan dat het niet uitmaakt hoe ____ iets is.
However hard I work, it's never enough
It's never fast enough, however fast that car goes

C1


Ja, er zijn er nog meer. De eerste twee worden niet zo vaak gebruikt, want ze zijn nogal ouderwets.
whither - voor meer informatie over waarheen
whence - voor meer informatie over waar vandaan
whether - synoniem van of
whatsoever - helemaal, absoluut (om negatieve betekenis te benadrukken)

Whither is he going? (geen to erachter, want whither betekent al where...to)
Whence did he come? (geen from erachter, want whence betekent al where...from)
I don't know whether he's crazy or brilliant
I don't have any money whatsoever

C2


C2

12-12-2020 - 01-07-2021