REFLEXIVE PRONOUNS (WEDERKERENDE VOORNAAMWOORDEN)


Bekijk hieronder tot op welk niveau je de uitleg zou moeten bekijken...

Als je op begin brugklas niveau zit: bekijk t/m A1
Als je op 1HM niveau zit: bekijk t/m A1+
Als je op 2M of 1AH niveau zit: bekijk t/m A2
Als je op 2HM niveau zit: bekijk t/m A2+
Als je op 2AH, 3M, 3H of 4M niveau zit: bekijk t/m B1
Als je op 3A niveau zit: bekijk t/m B1+
Als je op 4H, 4A of 5H niveau zit: bekijk t/m B2
Als je op 5A niveau zit: bekijk t/m B2+
Als je op 6A niveau zit: bekijk t/m C1
Als je ook boven 6A niveau wilt zien: bekijk t/m C2

LINKS

Ga naar alle verschillende soorten oefeningen over dit grammatica-onderwerp

A1


A1

A1+


A1+

A2


A2

A2+


A2+

B1


Een wederkerend voornaamwoord is een voornaamwoord wat wijst naar een eerder genoemd zelfstandig naamwoord. In het Engels eindigen ze altijd op -self of -selves, afhankelijk van of het woord waar het naar verwijst enkelvoud of meervoud is.

1e persoon enkelvoud (I)myself
2e persoon enkelvoud (you)yourself
3e persoon enkelvoud (he)himself
3e persoon enkelvoud (she)herself
3e persoon enkelvoud (it)itself
1e persoon meervoud (we)ourselves ourself
2e persoon meervoud (you)yourselves yourself
3e persoon meervoud (they)themselves themself
I will do the dishes myself
You should perhaps try to fix your bike yourself
He climbed the mountain himself
She hurt herself when she jumped across the wall
The cat licked itself clean
Nobody else is going to do it for us, so we have to do it ourselves
If you and dad want it done properly, perhaps you should cook that Christmas meal yourselves
They built a beautiful house and did it all themselves

We gebruiken GEEN wederkerende voornaamwoorden na werkwoorden of acties die mensen in hun eentje zouden moeten doen, zoals bij dress, shave, hide en wash.
Wederkerende voornaamwoorden kunnen worden gebruikt om nadruk ergens op te leggen. In dat geval mogen ze ook worden gebruikt na werkwoorden of acties die mensen in hun eentje zouden moeten doen.
You yourself should clean that bike
Mary really did it herself!

Een aantal werkwoorden kunnen in het Nederlands wederkerend worden gebruikt, maar in het Engels niet.
afvragenwonder
aankledendress
bewegenmove
concentrerenconcentrate
gedragenbehave
haastenhurry
herinnerenremember
herstellenrecover
omdraaienturn around
ontspannenrelax
overgevensurrender
realiserenrealise
schamenbe ashamed
scherenshave
verbergenhide
vergissenbe mistaken
verheugen oplook forward to
verontschuldigenapologise
veroorlovenafford
verslapenoversleep
vervelenbe bored
vestigensettle
voegen bijjoin
voelenfeel
voorstellenimagine
wassenwash
wenden totturn to
zorgen makenworry
Pete realiseerde zich dat hij de laatste was - Pete realised himself he was last
Mary schaamde zich toen ze hardop een boer liet - Mary was ashamed herself when she burped out loud
"Verontschuldig je nu meteen!" zei moeder - "Apologise yourself right away!" mother said

Tegenovergesteld is er ook een werkwoord dat niet wederkerend is in het Nederlands, maar wel in het Engels: enjoy.
Ik heb genoten - I enjoyed myself

B1+


B1+

B2


B2

B2+


B2+

C1


C1

C2


C2

27-12-2020 - 30-01-2021