SUBJUNCTIVE (AANVOEGENDE WIJS)


Bekijk hieronder tot op welk niveau je de uitleg zou moeten bekijken...

Als je op begin brugklas niveau zit: bekijk t/m A1
Als je op 1HM niveau zit: bekijk t/m A1+
Als je op 2M of 1AH niveau zit: bekijk t/m A2
Als je op 2HM niveau zit: bekijk t/m A2+
Als je op 2AH, 3M, 3H of 4M niveau zit: bekijk t/m B1
Als je op 3A niveau zit: bekijk t/m B1+
Als je op 4H, 4A of 5H niveau zit: bekijk t/m B2
Als je op 5A niveau zit: bekijk t/m B2+
Als je op 6A niveau zit: bekijk t/m C1
Als je ook boven 6A niveau wilt zien: bekijk t/m C2

LINKS

Ga naar alle verschillende soorten oefeningen over dit grammatica-onderwerp

A1


A1

A1+


A1+

A2


A2

A2+


A2+

B1


B1

B1+


B1+

B2


B2

B2+


B2+

C1


De aanvoegende wijs (subjunctive mood) wordt bij subjunctieve werkwoorden (advise, ask, command, decree, demand, insist, order, prefer, propose, recommend, request, require, stipulate, suggest en urge) gebruikt om aan te geven dat iemand iets bepaalds wil/eist/wenst van een ander.
Zo'n zin bestaat eigenlijk uit twee zinnen die aan elkaar zijn geplakt door het voegwoord that. De opbouw is: onderwerp van zin 1 + subjunctief werkwoord (mag in alle tijden) + that + onderwerp van zin 2 + infinitief van een ander werkwoord + de rest van de zin.

Robert insisted that I work on my paper
The principal demands that we study hard

Die infinitief komt heel onnatuurlijk over wanneer je het in het tweede gedeelte van de zin hebt over een 3e persoon enkelvoud (hij, zij of het). Maar dat is wel correct.
I insist that he leave
John has advised that Alex go to movies

Er zijn ook aan aantal subjunctieve bijvoeglijk naamwoorden (advised, imperative, important, mandatory, necessary, obligatory, recommended, required, suggested en urgent). Na een vorm van to be zorgen die voor een subjunctief gebruik van het volgende werkwoord.
Zo'n zin bestaat ook eigenlijk uit twee zinnen die aan elkaar zijn geplakt door het voegwoord that. De opbouw is: It + vorm van to be + subjunctief bijvoeglijk naamwoord + that + onderwerp van zin 2 + infinitief van een ander werkwoord + de rest van de zin.
It was advised that they go to another school
It is imperative that I go to England

Ook hier komt de infinitief onnatuurlijk over wanneer je het in het tweede gedeelte van de zin hebt over een 3e persoon enkelvoud (hij, zij of het). Maar ook hier is dat wel correct!
It was important that Pete go the concert
It is recommended that Mary behave better

C2


C2

26-12-2020 - 30-01-2021