FUTURE (TOEKOMENDE TIJD)


Bekijk hieronder tot op welk niveau je de uitleg zou moeten bekijken...

Als je op begin brugklas niveau zit: bekijk t/m A1
Als je op 1HM niveau zit: bekijk t/m A1+
Als je op 2M of 1AH niveau zit: bekijk t/m A2
Als je op 2HM niveau zit: bekijk t/m A2+
Als je op 2AH, 3M, 3H of 4M niveau zit: bekijk t/m B1
Als je op 3A niveau zit: bekijk t/m B1+
Als je op 4H, 4A of 5H niveau zit: bekijk t/m B2
Als je op 5A niveau zit: bekijk t/m B2+
Als je op 6A niveau zit: bekijk t/m C1
Als je ook boven 6A niveau wilt zien: bekijk t/m C2

LINKS

Ga naar alle verschillende soorten oefeningen over dit grammatica-onderwerp

Bekijk ook Alle Werkwoordstijden - voor informatie over alle werkwoordstijden
Klik op Present Continuous - om te zien hoe je de Present Continuous maakt

A1


A1

A1+


Toekomst met Going To

Eigenlijk is de Toekomende Tijd, of Future, geen werkwoordstijd. Het is gewoon een werkwoord met een hulpwerkwoord, of soms zelfs gewoon een andere bestaande werkwoordstijd. De keuze van hoe je het zegt geeft iets aan over wat de context van de actie in de toekomst is.
Je gebruikt een vorm van to be going to, gevolgd door een infinitief, wanneer je het hebt over plannen of voornemens voor de toekomst. Je hebt al besloten iets te doen.

I am going to move to Amsterdam in the summer
Pete is going to make an appointment with his dentist next time his tooth hurts

A2


Toekomst met Present Continuous

Je gebruikt een vorm van de Present Continuous (am/are/it + stam + ing - ga naar de link over de Present Continuous hier rechtsboven voor alle informatie daarover) als je het hebt over toekomstige plannen (b.v. afspraken) die al bevestigd zijn. Vaak worden signaalwoorden zoals (day after) tomorrow, next week/weekend, tonight of de dagen van week gebruikt.

Steve is playing tennis with John tonight
We are seeing that famous musician in concert next week

A2+


A2+

B1


Toekomst met Going To vs Will

Bij A1+ zag je al dat je Going To moest gebruiken bij plannen of voornemens voor de toekomst waarvan je al had besloten het te doen. Je moet Going To echter ook gebruiken bij voorspellingen over de toekomst.

There are many dark clouds. I think it is going to rain soon
Jack never does his homework. I think he is going to fail this school year

Je gebruikt het hulpwerkwoord will met een infinitief bij algemene voorspellingen voor de toekomst (met think, hope, expect, imagine, etc.), wanneer je dingen besluit terwijl je spreekt, en wanneer je het hebt over objectieve waarheden in de toekomst.
The weather office expects we will have a very cold winter (algemene voorspelling)
You know what? I will join you this afternoon (besluit tijdens het spreken)
Pete will be 16 tomorrow (objectieve waarheid in de toekomst)

B1+


Toekomst met Present Simple

De Present Simple wordt gebruikt voor feiten en gewoontes. Maar ook als de toekomstige actie te maken heeft met een schema (vertrektijden van treinen/vliegtuigen, of roosters op school/werk), een bepaalde routine, of na bepaalde woorden zoals when, as soon as, until, after en before.

Tonight I take the 7 o'clock train to Belfast
Tomorrow I have German lessons during the 2nd period
I eat potatoes next Friday because I always eat potatoes on Friday
Whenever Frank arrives, we play games the rest of the evening
We wait to go home until it stops raining

Future Continuous

De Future Continuous maak je met will + (not) + be + stam + ing. Je gebruikt deze vorm om te praten over activiteiten die bezig zijn op een bepaald moment in het verleden (en nog niet afgerond zijn).

John will be having dinner at 6 o'clock tomorrow evening

Future Perfect

De Future Perfect maak je met will + (not) + have + voltooid deelwoord ("Perfect" staat voor 'voltooid deelwoord'). Een voltooid deelwoord maak je met stam+ed of door de 3e Engelstalige kolom te gebruiken in het overzicht van onregelmatige werkwoorden (voorbeeld: bij "to go - went - gone" gebruik je "gone").
Je gebruikt de Future Perfect als je het hebt over activiteiten die op een bepaald moment in de toekomst afgerond zullen zijn.

The artist will have finished his next painting by tomorrow evening

B2


Future Perfect Continuous

De Future Perfect Continuous maak je met will + (not) + have been + stam+ing. Je gebruikt deze tijd om te praten over hoe lang een activiteit bezig zal zijn op een bepaald moment in de toekomst.

By midnight I will not have been eating for 2 straight days
By tomorrow Mary will have been reading that book for the past month

Hier wordt, zoals je ziet, meestal een tijdsbepaling met by gebruikt. Dat is zoiets als het Nederlands tegen (b.v. "tegen middernacht").

 

Toekomstige Activiteiten in het Verleden

Het is mogelijk het te hebben over toekomstige activiteiten die vanuit het verleden worden gezien, b.v. "gisteren werd gezegd dat de vergadering in de avond avond plaats zou vinden".
Met was/were: een formele manier van zeggen dat er iets zou gaan gebeuren.

The meeting was to take place at midnight

Met was/were about to: als je hebt over iets dat op het punt stond te gebeuren.
The bombs were about to explode when James Bond defused them

Met de Past Continuous (was/were + stam + ing): bevestigde plannen in het verleden.
I was playing football against Messi but then he never showed up

Met would / was/were + going to: als je het hebt over iets wat in het verleden in de toekomst lag, maar wat niet per se gebeurde.
When I found a 100 dollar bill in the street...I felt it would be a good day / ...I felt it was going to be a good day

B2+


Toekomst met On the Verge/Point of

Als je over iets praat wat op het punt staat om te gebeuren gebruik je on the verge of of on the point of, gevolgd door een gerund (omdat het na een voorzetsel is, dan krijg je altijd een gerund).

The company was on the verge of producing a vaccin

C1


C1

C2


C2

 

08-12-2020 - 30-01-2021