INVERSION (INVERSIE)


Bekijk hieronder tot op welk niveau je de uitleg zou moeten bekijken...

Als je op begin brugklas niveau zit: bekijk t/m A1
Als je op 1HM niveau zit: bekijk t/m A1+
Als je op 2M of 1AH niveau zit: bekijk t/m A2
Als je op 2HM niveau zit: bekijk t/m A2+
Als je op 2AH, 3M, 3H of 4M niveau zit: bekijk t/m B1
Als je op 3A niveau zit: bekijk t/m B1+
Als je op 4H, 4A of 5H niveau zit: bekijk t/m B2
Als je op 5A niveau zit: bekijk t/m B2+
Als je op 6A niveau zit: bekijk t/m C1
Als je ook boven 6A niveau wilt zien: bekijk t/m C2

LINKS

Ga naar alle verschillende soorten oefeningen over dit grammatica-onderwerp

Bekijk ook informatie over reguliere zinsvolgorde

A1


A1

A1+


A1+

A2


A2

A2+


A2+

B1


B1

B1+


B1+

B2


B2

B2+


Soms wordt de reguliere zinsvolgorde verandert. Dit gebeurt bij vraagzinnen en ontkennende zinnen, maar ook in het geval van inversie. Hierbij wisselen het onderwerp en het hulpwerkwoord van plaats. Dit is hetzelfde als wat gebeurt bij het maken van vraagzinnen, maar zinnen met inversie zijn geen vraagzinnen! Inversie gebeurt...

...bij het gebruik van negatieve bijwoorden van vage tijd zoals never, rarely en seldom, tesamen met een voltooide tijd (have/has/had + voltooid deelwoord) en een vergelijkende trap.

Never have I been more insulted!
Seldom had he seen anything stranger

...bij het gebruik van uitdrukkingen die te maken hebben met tijd zoals hardly, barely, no sooner, scarsely, tesamen met een voltooid verleden tijd (had + voltooid deelwoord). Hier geeft het aan dat een bepaalde volgorde van acties in het verleden plaatsvond.
Scarcely had I got out of bed when the doorbell rang
No sooner had he finished dinner, when she walked in the door

...na only met een uitdrukking die tijd aangeeft, zoals only after, only when, only later en only then.
Only then did I understand the problem
Only after understanding the situation does the teacher make a comment

...na little met een negatieve betekenis.
Little did he understand the situation
Little have I read concerning nanotechnology

In het geval van not until, not since, only after, only when en only by zit de inversie in het tweede gedeelte van de zin (de twee gedeelten zijn gescheiden door "...", maar dat is alleen voor deze voorbeelden).
Not until I saw John with my own eyes...did I really believe he was safe
Not since Lucy left college...had she had such a wonderful time
Only after I'd seen her flat...did I understand why she wanted to live there
Only when we'd all arrived home...did I feel calm
Only by working extremely hard...could we afford to eat

Je gebruikt inversie alleen maar als het bijwoord iets zegt over het hele zinsdeel.
Hardly had I got out of bed when the doorbell rang (zegt iets over had I gone out of bed, dus inversie)
Hardly anyone passed the exam (zegt alleen iets over anyone, dus geen inversie)

C1


C1

C2


C2

29-12-2020 - 30-01-2021