PAST CONTINUOUS (DUURVORM IN DE VERLEDEN TIJD)


Bekijk hieronder tot op welk niveau je de uitleg zou moeten bekijken...

Als je op begin brugklas niveau zit: bekijk t/m A1
Als je op 1HM niveau zit: bekijk t/m A1+
Als je op 2M of 1AH niveau zit: bekijk t/m A2
Als je op 2HM niveau zit: bekijk t/m A2+
Als je op 2AH, 3M, 3H of 4M niveau zit: bekijk t/m B1
Als je op 3A niveau zit: bekijk t/m B1+
Als je op 4H, 4A of 5H niveau zit: bekijk t/m B2
Als je op 5A niveau zit: bekijk t/m B2+
Als je op 6A niveau zit: bekijk t/m C1
Als je ook boven 6A niveau wilt zien: bekijk t/m C2

LINKS

Ga naar alle verschillende soorten oefeningen over dit grammatica-onderwerp
Ga eventueel naar alle tijden - voor als je alle tijden wilt bekijken
Ga naar Present Continuous - om te kijken hoe de ing-vorm van werkwoorden wordt gemaakt
Klik hier voor informatie over vraagzinnen of ontkennende zinnen in deze tijd

A1


A1

A1+


A1+

A2


Ten eerste is het belangrijk om te weten dat de naam van een werkwoordstijd in principe niets te maken heeft met wanneer de actie plaatsvindt, maar vertelt hoe de werkwoordsvorm gemaakt moet worden. In dit geval: "Past" dus de verleden tijdsvorm van een werkwoord + "Continuous" en dat is een vorm van stam + ing. Voor de verleden tijd wordt hier altijd was (bij I, hij, zij of het) en were (bij de rest) gebruikt.

ik was aan het lopen I was walking
jij was aan het lopen you were walking
hij was aan het lopen he was walking
zij was aan het lopen she was walking
het was aan het lopen it was walking
wij waren aan het lopen we were walking
jullie waren aan het lopen you were walking
zij waren aan het lopen they were walking
John was reading a book
Suzy was running the marathon
We were sitting in the sun
I was taking a deep breath

Klik op de link naar de uitleg van de Present Continuous (hierboven rechts) om te zien hoe je de ing-vorm van een werkwoord maakt. Bekijk daar het A1+ (en eventueel B2+) niveau.

Je gebruikt de Past Continuous...

 

  • als iets bezig was op een bepaalde tijd in het verleden
  • als een actie bezig was, maar nog niet afgerond is
  • bij het beschrijven van een scene in een verhaal
At 8 o'clock yesterday evening I was watching the news
Last time I saw him he was painting a picture
In the beginning of our story, we find Bilbo Baggins in his garden, where he was pruning his roses

Sommige grammatica naslagwerken gebruiken het woord progressive i.p.v. continuous.

A2+


A2+

B1


Nog een Reden om de Past Continuous te Gebruiken

De Present Continuous wordt het meest gebruikt om een activiteit te beschrijven die bezig was toen een andere (kortere) activiteit gebeurde die de langere onderbrak. Je weet dan ook niet, of niet zeker, of die langere activiteit ooit is afgerond,

I was flying to France when heavy turbulence happened
Peter was jogging through the park when he slipped on some dog poo

B1+


Past Continuous met While of As

De Past Continuous wordt vaak gebruikt met while of as.

While Sue was riding her horse, she saw her bff
As Peter was looking at Sue, he knocked her bff over

While kan ook worden gebruikt om aan te geven dat dingen tegelijk gebeuren.
While John was listening to some music, Ivo was pushing weights

Klik op de link naar de uitleg van de Present Continuous (hierboven rechts) om te zien welke werkwoorden doorgaans niet in de ing-vorm worden gebruikt. Bekijk daar het B1 en B1+ niveau.

B2


B2

B2+


Past Continuous met een Bijwoord van Vage Tijd

Als de Past Continuous wordt gebruikt met een bijwoord van vage tijd (Adverb of Frequency) kan dat irritatie uitdrukken.

My dad was always telling me to get up early when I was an adolescent

C1


C1

C2


C2

08-12-2020 - 09-02-2021