PAST PERFECT CONTINUOUS (DUURVORM IN DE VOLTOOID VERLEDEN TIJD)


Bekijk hieronder tot op welk niveau je de uitleg zou moeten bekijken...

Als je op begin brugklas niveau zit: bekijk t/m A1
Als je op 1HM niveau zit: bekijk t/m A1+
Als je op 2M of 1AH niveau zit: bekijk t/m A2
Als je op 2HM niveau zit: bekijk t/m A2+
Als je op 2AH, 3M, 3H of 4M niveau zit: bekijk t/m B1
Als je op 3A niveau zit: bekijk t/m B1+
Als je op 4H, 4A of 5H niveau zit: bekijk t/m B2
Als je op 5A niveau zit: bekijk t/m B2+
Als je op 6A niveau zit: bekijk t/m C1
Als je ook boven 6A niveau wilt zien: bekijk t/m C2

LINKS

Ga naar alle verschillende soorten oefeningen over dit grammatica-onderwerp
Ga eventueel naar alle tijden - voor als je alle tijden wilt bekijken
Klik hier voor informatie over vraagzinnen of ontkennende zinnen in deze tijd
Kijk op Present Continuous - om te kijken hoe je de -ing vorm van werkwoorden maakt

A1


A1

A1+


A1+

A2


A2

A2+


A2+

B1


B1

B1+


B1+

B2


Ten eerste is het belangrijk om te weten dat de naam van een werkwoordstijd in principe niets te maken heeft met wanneer de actie plaatsvindt, maar vertelt hoe de werkwoordsvorm gemaakt moet worden. In dit geval: "Past" dus de verleden tijdsvorm van een werkwoord + "Perfect" dus een voltooid deelwoord van een werkwoord + "Continuous" dus een vorm van stam + ing. Voor de verleden tijd wordt hier altijd had gebruikt. Het voltooid deelwoord moet, omdat iedere Continuous een vorm van to be nodig heeft, been zijn (dat is het voltooid deelwoord van to be).
Je gebruikt de Past Perfect Continuous als je het hebt over acties die vóór een andere actie (of acties) in het verleden gebeurden, waarbij je nadruk legt op de tijdsvuur van de eerste activiteit. Je zou kunnen zeggen dat er bij die nadruk op de tijd sprake is van irritatie (net als bij de Present Continuous mogelijk is).

I was tired because I had been studying all night

B2+


B2+

C1


C1

C2


C2

08-12-2020 - 30-01-2021