PLURALS (MEERVOUDEN)


Bekijk hieronder tot op welk niveau je de uitleg zou moeten bekijken...

Als je op begin brugklas niveau zit: bekijk t/m A1
Als je op 1HM niveau zit: bekijk t/m A1+
Als je op 2M of 1AH niveau zit: bekijk t/m A2
Als je op 2HM niveau zit: bekijk t/m A2+
Als je op 2AH, 3M, 3H of 4M niveau zit: bekijk t/m B1
Als je op 3A niveau zit: bekijk t/m B1+
Als je op 4H, 4A of 5H niveau zit: bekijk t/m B2
Als je op 5A niveau zit: bekijk t/m B2+
Als je op 6A niveau zit: bekijk t/m C1
Als je ook boven 6A niveau wilt zien: bekijk t/m C2

LINKS

Ga naar alle verschillende soorten oefeningen over dit grammatica-onderwerp

Bekijk ook Woorden die Hoeveelheden Aangeven - voor hoe om te gaan met zelfstandig naamwoorden die altijd enkelvoud zijn
En bekijken ook Speciale Verzamelwoorden voor mensen, dieren en dingen

A1


A1

A1+


De hoofdregel voor het maken van meervouden in het Engels is +s. NIET +'S (apostrof-s)!

tree - trees (niet tree's)
taxi - taxis (niet taxi's)
pizza - pizzas (niet pizza's)

Bij woorden die eindigen op een medeklinker + y wordt de y vervangen door ies. Wanneer woorden eindigen op een klinker + y krijg je de gewone regel (+s).
baby - babies (niet baby's)
boy - boys (niet boies of boy's)

Er zijn ook een aantal enkelvouden die geheel onregelmatige meervouden hebben.
man - men
woman - women (en de uitspraak verandert van /woman/ naar /wimmun/)
child - children
person - people

A2


Meer meervouden

Er zijn nog een aantal extra regeltjes voor meervouden. Zelfstandig naamwoorden die eindigen op -s, -ss, -x, -sh of -ch krijgen +es.

bus - buses
kiss - kisses
fix - fixes
brush - brushes
watch - watches

Oudere zelfstandig naamwoorden die eindigen op -o krijgen ook +es.
potato - potatoes (en natuurlijk nooit potato's!)
tomato - tomatoes (en natuurlijk nooit tomato's!)
hero - heroes (en natuurlijk nooit hero's!)
piano - pianoes - pianos (modern woord) (en natuurlijk nooit piano's!)
disco - discoes - discos (modern woord) (en natuurlijk nooit disco's!)
photo - photoes - photos (modern woord) (en natuurlijk nooit photo's!)
studio - studioes - studios (modern woord) (en natuurlijk nooit studio's!)
euro - euroes - euros (modern woord) (en natuurlijk nooit euro's!)

Zelfstandig naamwoorden die eindigen op -fe of -f krijgen -ves.
knife - knives
life - lives (uitspraak /laaivs/ (meervoud van het zelfstandig naamwoord "leven"), niet /livs/ (werkwoord, "leeft")
wife - wives
thief - thieves
shelf - shelves
leaf - leaves
calf - calves
wolf - wolves
scarf - scarves
half - halves
wife - wives
loaf - loaves

Nog een aantal volledige onregelmatige meervouden:
tooth - teeth (tand - tanden)
foot - feet (voet - voeten)
sheep - sheep (schaap - schapen)
deer - deer (hert - herten)
mouse - mice (muis - muizen)
louse - lice (luis - luizen)

A2+


A2+

B1


Uitzonderingen op de regel die zegt dat woorden die eindigen op -fe of -f in het meervoud de uitgang -ves krijgen zijn:

chef - cheves - chefs
chief - chieves - chiefs
dwarf - dwarves - dwarfs (als het een persoon met een groeibeperking is - een mythologische persoon zoals de dwergen uit Lord of the Rings zijn wel dwarves)
handkerchief - handkerchieves - handkerchiefs
proof - prooves - proofs
reef - reeves - reefs
roof - rooves - roofs
safe - saves - safes ("saves" bestaat wel, maar dat is de "redt" vorm van "redden" in het Engels)

B1+


B1+

B2


Meer Onregelmatige Meervouden

Er zijn nog:

ox - oxen
goose - geese
larva - larvae
crisis - crises
datum - data
quiz - quizzes
appendix - appendices
oasis - oases
index - indices
medium - media (dus, ja, social media is meervoud!)

Meervoud en Enkelvoud Hetzelfde

swine - swine (wanneer varkens (niet heel slordige vieze mensen) worden bedoeld)
fish - fish (als het over verschillende soorten vissen gaat - dus niet he is swimming with the fishes)
diverse specifieke soorten vis: salmon, tuna, cod, pike en trout
andere dieren: bison, moose, shrimp
air/hover/spacecraft - air/hover/spacecraft
offspring - offspring
canon - canon

Nog wat Regels

Sommige zelfstandig naamwoorden lijken op enkelvoud maar zijn meervoud: police en cattle.

The police are checking the neighbourhood

Sommige zelfstandig naamwoorden zijn meervoud in het Nederlands, enkelvoud in het Engels: information (informatie), furniture (meubelen), progress (vorderingen) en business (zaken).
There is some information I want. Can you give it (niet them) to me?
I can't move the furniture because it is (niet they are) too heavy!

B2+


B2+

C1


Ziet Eruit als Meervoud, Maar kan Meervoud en Enkelvoud Zijn

Sommige zelfstandig naamwoorden zien er altijd als een meervoud uit, al kunnen ze wel als enkelvoud worden gebruikt: series, crossroads, studies, gallows, bellows, shambles en means.

Stephen did a biology studies
War is merely a means to an end
The guitar player found himself at a crossroads in his career
The whole situation was in a shambles

Zelfstandig Naamwoorden die Altijd Meervoud Zijn

Dit zijn eaves, trousers/jeans/tights/pants/panties, spectacles/glasses/binoculars/tongs/scissors/pliers, clothes, remains, goods (dingen die te koop zijn), stairs, arms (wapens), outskirts, shenanigans en surroundings.

The Cold War included quite a scary arms race

De broeken (etc.) en brillen (etc.) kun je enkelvoud maken door er "a pair of" voor te zetten.
I went to town and bought some trousers
I went to town and bought a pair of trousers

Niet Telbare Zelfstandig Naamwoorden

Er zijn ook nog een heleboel zelfstandig naamwoorden die niet telbaar zijn. Dit zijn o.a. water, money, time, advice, software, hardware en nog veel meer. Hiervan bestaat in principe geen meervoudsvorm. Voor meer informatie daarover, ga naar de link over Woorden die Hoeveelheden Aangeven, rechtsbovenaan deze bladzijde.

Als een meervoud met +s er vreemd uitziet, zet dan het enkelvoud tussen aanhalingstekens.

Dot the 'i's and cross the 't's
Dot the i's and cross the t's

C2


C2

 

02-12-2020 - 08-12-2023