Je gaat oefenen met 'Auxiliaries (Hulpwerkwoorden)', met de oefenvorm 'Bedenk een passend hulpwerkwoord'.


Instructie: Fill in the right for of an auxiliary verb.


Opgave: When she heard that particular sound of his voice, she just knew that he __________________ be the man who had spoken to her on the phone

Oplossing:    CONTROLEREN   <<<<<<<<<<<<<<<<<   TERUG NAAR HET HOOFDMENU

 


KLIK HIER VOOR DE THEORIE BIJ DIT GRAMMATICA-ONDERDEEL(IN EN NIEUW VENSTER)


De rode/groene regel geeft feedback op je antwoord. Omdat het door de computer wordt 'nagekeken', wordt het antwoord alleen groen (correct) als het één van de mogelijke antwoorden is, zonder enige typefouten ☺. Soms wordt het antwoord dus rood terwijl een docent het goed zou rekenen.


 

 

Herhaaldelijk oefenen is het makkelijkst met gebruik van het toetsenbord:
Druk na het antwoord intypen op ENTER voor de oplossing. Nog een keer op ENTER voor een nieuwe oefening.
Als je de tweede keer niet op ENTER drukt, maar op TAB en dan pas ENTER, ga je terug naar het hoofdmenu
.

Alles werkt ook door op de "Controleren", "Volgende Vraag" of "Terug naar het Hoofdmenu" knoppen te klikken.

 


Docenten zijn soms nèt mensen. Dus mocht je een foutje tegenkomen geef dat dan s.v.p. door aan je vakdocent.