PRESENT PERFECT CONTINUOUS (DUURVORM IN DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TIJD)


Bekijk hieronder tot op welk niveau je de uitleg zou moeten bekijken...

Als je op begin brugklas niveau zit: bekijk t/m A1
Als je op 1HM niveau zit: bekijk t/m A1+
Als je op 2M of 1AH niveau zit: bekijk t/m A2
Als je op 2HM niveau zit: bekijk t/m A2+
Als je op 2AH, 3M, 3H of 4M niveau zit: bekijk t/m B1
Als je op 3A niveau zit: bekijk t/m B1+
Als je op 4H, 4A of 5H niveau zit: bekijk t/m B2
Als je op 5A niveau zit: bekijk t/m B2+
Als je op 6A niveau zit: bekijk t/m C1
Als je ook boven 6A niveau wilt zien: bekijk t/m C2

LINKS

Ga naar alle verschillende soorten oefeningen over dit grammatica-onderwerp

Ga eventueel naar alle tijden - voor als je alle tijden wilt bekijken
Klik hier voor informatie over vraagzinnen of ontkennende zinnen in deze tijd
Kijk op Present Continuous - om te kijken hoe je de -ing vorm van werkwoorden maakt

A1


A1

A1+


A1+

A2


A2

A2+


A2+

B1


B1

B1+


Ten eerste is het belangrijk om te weten dat de naam van een werkwoordstijd in principe niets te maken heeft met wanneer de actie plaatsvindt, maar vertelt hoe de werkwoordsvorm gemaakt moet worden. In dit geval: "Present" dus de tegenwoordige tijdsvorm van een werkwoord + "Perfect" dus een voltooid deelwoord van een werkwoord + "Continuous" dus een vorm van stam + ing. Voor de tegenwoordige tijd wordt hier altijd has (bij hij, zij of het) of have (bij de rest) gebruikt. Het voltooid deelwoord moet, omdat iedere Continuous een vorm van to be nodig heeft, been zijn (dat is het voltooid deelwoord van to be).
Je gebruikt de Present Perfect Continuous als je het proces (dat wat gebeurt) en de tijd van een actie wilt benadrukken, of wilt aangeven dat een actie pas net voorbij is, of nog niet af is. Je zou kunnen zeggen dat er bij die nadruk op de tijd sprake is van irritatie (net als bij de Present Continuous mogelijk is).

I have been waiting two hours for the doctor to arrive (nadruk op de tijd, met wat irritatie)
You look tired. Why? - I have been studying all night (nadruk op het proces)

B2


B2

B2+


B2+

C1


C1

C2


C2

08-12-2020 - 30-01-2021