QUESTION TAGS (AANGEPLAKTE VRAGEN)


Bekijk hieronder tot op welk niveau je de uitleg zou moeten bekijken...

Als je op begin brugklas niveau zit: bekijk t/m A1
Als je op 1HM niveau zit: bekijk t/m A1+
Als je op 2M of 1AH niveau zit: bekijk t/m A2
Als je op 2HM niveau zit: bekijk t/m A2+
Als je op 2AH, 3M, 3H of 4M niveau zit: bekijk t/m B1
Als je op 3A niveau zit: bekijk t/m B1+
Als je op 4H, 4A of 5H niveau zit: bekijk t/m B2
Als je op 5A niveau zit: bekijk t/m B2+
Als je op 6A niveau zit: bekijk t/m C1
Als je ook boven 6A niveau wilt zien: bekijk t/m C2

LINKS

Ga naar alle verschillende soorten oefeningen over dit grammatica-onderwerp

Bekijk ook Hulpwerkwoorden - voor extra info die handig is bij question tags

A1


A1

A1+


A1+

A2


A2

A2+


Question tags zijn de Engelse versies van het Nederlands "hè", "niet?" of "toch?"

Hij is toch thuis, hé?

In het Engels is dit echter aan strenge regels gebonden. Hier zijn de regels:
1a) In geval van een hulpwerkwoord (can, could, will, would, may, might, must, shall, should), een vorm van "to be", of een vorm van "have" die geen bezit aangeeft: hulpwerkwoord herhalen + (n't) + persoonlijk voornaamwoord (I, you, he, she, it, we, they) van het onderwerp
1b) In geval van geen hulpwerkwoord, geen "to be" of een vorm van "to have" die wel bezit aangeeft: vorm van "to do" (in bijpassende tijd) + (n't) + persoonlijk voornaamwoord van het onderwerp
2) Indien het eerste gedeelte van de zin ontkennend is (met not, never, nothing, nowhere en nobody), dan geen "n't" in de tag; anders wel

Voorbeelden met hulpwerkwoorden:

I can run the mile in 15 minutes, can't I?
My dad should do today's shopping, shouldn't he?
He will not get angry, will he? (geen "n't" want het eerste gedeelte van de zin is negatief)
That tunnel is not very long, is it?

Voorbeelden zonder hulpwerkwoorden:

I walk home in 15 minutes, don't I?
They don't work for school, do they? (let op: De hoofdzin is ontkennend dus geen "n't" in tag)
I walked home in 15 minutes, didn't I? (let op: De hoofdzin staat in de verleden tijd dus "did" in tag)
Saddam and George played squash together, didn't they? (let op verleden tijd en "Saddam and George" wordt "they")
Britney and I hate each other, don't we? (let op: "Britney and I" wordt "we")
Peter has two cars, doesn't he? (let op: "has" geeft bezit aan en is dus geen hulpwerkwoord!)

Je trekt questions tags altijd samen.
Is is silly, isn't he - (niet is not he?)

Voor meer informatie over hulpwerkwoorden, bekijk de link hier rechtsboven deze pagina.

B1


Er zijn een paar wat lastigere versies van question tags...

I am silly, aren't I (niet amn't I - dit is altijd bij "am")
They will do it, won't they (niet willn't they - dit is altijd bij will)
They shall sing, shan't they (niet shalln't they - dit is altijd bij shall)
We never get a break, do we (want "never" maakt de hoofdzin ontkennend, dus geen "n't" in de tag)
There has been a lot of snow, hasn't there (als "there" het onderwerp in de hoofdzin is moet dat worden herhaald)

Antwoorden op Question Tags

Als je antwoord geeft op een Question Tag herhaal je het persoonlijk voornaamwoord en het hulpwerkwoord, in die volgorde. De "n't" voeg je toe of laat je weg aan de hand van wat je weet van het antwoord. Meestal verwacht de spreker dat je het met ze eens bent, dus dan zorg je dat de "n't" past bij de eerste gedeelte van de spreker van de zin (dik gedrukt in de volgende voorbeelden).

They will do it, won't they? - "They will" / "They won't"
They shall sing, shan't they? - "They shall" / "They shan't"
There has been a lot of snow, hasn't there? - "There has" / "There hasn't"

B1+


B1+

B2


De Uitspraak van de Question Tag

De intonatie van de question tag wordt lager als je overtuigd bent van wat je zegt; de intonatie wordt hoger als je het niet zeker weet.

They are sure talented, aren't ↗ they?
He died of AIDS, didn't ↘ he?

In formele teksten mag je geen werkwoorden of persoonlijk voornaamwoorden samentrekken. Dat geldt dus ook voor question tags. Maar dan verandert de vorm wel: hulpwerkwoord + onderwerp + not?
He is silly, isn't he? - He is silly, is he not?
They are the smartest, aren't they? - They are the smartest, are they not?
There could be a free lunch, couldn't there? - There could be a free lunch, could there not?
John plays the violin, doesn't he? - John Plays the violin, does he not?

B2+


B2+

C1


Nog een laatste verfijning

Het onderwerp van de zin kan ook someone of no one zijn. De question tag krijgt dan "they".

Someone did this, didn't they?
No one saw the murder, did they?

C2


C2

18-11-2020 - 30-01-2021