Sommige onderdelen horen op een lager niveau dan waar je mogelijk al zit bekend te zijn (b.v. onregelmatige werkwoorden). Oefen dus gerust op lagere niveaus met onderwerpen waar je moeite mee hebt.
Als een oefening voor jouw niveau niet beschikbaar is, oefen dan op het dichtst bijzijnde lagere niveau (b.v. B1 i.p.v. B1+).
Kies uit de beschikbare onderwerpen:

 

ONDERWERPMANIER VAN OEFENENBESCHIKBAAR VANAF NIVEAUTHEORIE
-ed vs -ing (-ed en -ing)Kies de juiste vorm, eindigend op -ed of -ingA2+ (20 oefeningen)Bekijk theorie
-ed vs -ing (-ed en -ing)Kies de juiste vorm, eindigend op -ed of -ingB1+ (85 oefeningen)Bekijk theorie
Adjectives and Adverbs (Bijvoeglijk Naamwoorden en Bijwoorden)Zet het bijwoord de juiste plek in de zinA1+ (22 oefeningen)Bekijk theorie
Adjectives and Adverbs (Bijvoeglijk Naamwoorden en Bijwoorden)De juiste kiezen en makenA1+ (42 oefeningen)Bekijk theorie
Adjectives and Adverbs (Bijvoeglijk Naamwoorden en Bijwoorden)De juiste kiezenA1+ (39 oefeningen)Bekijk theorie
Adjectives and Adverbs (Bijvoeglijk Naamwoorden en Bijwoorden)Geef aan over welk woord het bijvoeglijk naamwoord of bijwoord iets zegtA1+ (33 oefeningen)Bekijk theorie
Adjectives and Adverbs (Bijvoeglijk Naamwoorden en Bijwoorden)De juiste kiezen en makenB1 (67 oefeningen)Bekijk theorie
Adjectives and Adverbs (Bijvoeglijk Naamwoorden en Bijwoorden)De juiste kiezenB1 (54 oefeningen)Bekijk theorie
Adjectives and Adverbs (Bijvoeglijk Naamwoorden en Bijwoorden)De juiste kiezen en makenB2 (82 oefeningen)Bekijk theorie
Animals (Dieren)Typ de naam voor een mannelijk, vrouwelijk of jong dierA2+ (233 oefeningen)Bekijk theorie
Animals (Dieren)Typ de naam voor een mannelijk, vrouwelijk of jong dierB2 (233 oefeningen)Bekijk theorie
Articles (Lidwoorden)Kies het juiste lidwoord (a/an)A1 (72 oefeningen)Bekijk theorie
Articles (Lidwoorden)Kies of er wel of geen lidwoord in de zin hoort (-/the)B2 (20 oefeningen)Bekijk theorie
Auxiliaries (Hulpwerkwoorden)Vul het juiste hulpwerkwoord in, gebaseerd op het Nederlandse woord in de opdrachtA1+ (13 oefeningen)Bekijk theorie
Auxiliaries (Hulpwerkwoorden)Vul het juiste hulpwerkwoord in, gebaseerd op het Nederlandse woord in de opdrachtA2 (18 oefeningen)Bekijk theorie
Auxiliaries (Hulpwerkwoorden)Vul de juiste vorm van de hulpwerkwoorden kunnen/mogen/moeten uitA2+ (14 oefeningen)Bekijk theorie
Auxiliaries (Hulpwerkwoorden)Vul het juiste hulpwerkwoord in, gebaseerd op het Nederlandse woord in de opdrachtB1 (24 oefeningen)Bekijk theorie
Auxiliaries (Hulpwerkwoorden)Vul het juiste hulpwerkwoord in, gebaseerd op het Nederlandse woord in de opdrachtB1+ (41 oefeningen)Bekijk theorie
Auxiliaries (Hulpwerkwoorden)Vul het juiste hulpwerkwoord in, gebaseerd op het Nederlandse woord in de opdrachtB2 (48 oefeningen)Bekijk theorie
Auxiliaries (Hulpwerkwoorden)Bedenk een passend hulpwerkwoordB2 (10 oefeningen)Bekijk theorie
Auxiliaries (Hulpwerkwoorden)Kies het juiste hulpwerkwoordB2 (10 oefeningen)Bekijk theorie
Auxiliaries (Hulpwerkwoorden)Vul het juiste hulpwerkwoord in, gebaseerd op het Nederlandse woord in de opdrachtB2+ (56 oefeningen)Bekijk theorie
C vs S (C en S)Kies de juist gespelde variant van het woordB2+ (37 oefeningen)Bekijk theorie
Cardinal Numbers (Hoofdtelwoorden)Typ het Engelse getal (in letters) van het gegeven cijferA1 (36 oefeningen)Bekijk theorie
Comparisons (Trappen van Vergelijking)Vul de juiste vorm van een trap van vergelijking in, passend in de contextA1+ (30 oefeningen)Bekijk theorie
Comparisons (Trappen van Vergelijking)De vergrotende en overtreffende trap van de gegeven vorm makenA1+ (51 oefeningen)Bekijk theorie
Comparisons (Trappen van Vergelijking)De vergrotende en overtreffende trap van de gegeven vorm makenA2+ (76 oefeningen)Bekijk theorie
Comparisons (Trappen van Vergelijking)Vul de juiste vorm van een trap van vergelijking in, passend in de contextA2+ (54 oefeningen)Bekijk theorie
Comparisons (Trappen van Vergelijking)Vul de juiste vorm van een trap van vergelijking in, passend in de contextB1 (61 oefeningen)Bekijk theorie
Comparisons (Trappen van Vergelijking)Vul de juiste vorm van een trap van vergelijking in, passend in de contextB2 (72 oefeningen)Bekijk theorie
Conditional Sentences (Voorwaardelijke Zinnen)Maak de zin af met het aangegeven type voorwaardelijke bijzinA2+ (32 oefeningen)Bekijk theorie
Conditional Sentences (Voorwaardelijke Zinnen)Maak de zin af met het aangegeven type voorwaardelijke bijzinB1 (63 oefeningen)Bekijk theorie
Conditional Sentences (Voorwaardelijke Zinnen)Maak de zin af met het aangegeven type voorwaardelijke bijzinB1+ (80 oefeningen)Bekijk theorie
Conditional Sentences (Voorwaardelijke Zinnen)Maak de zin af met het aangegeven type voorwaardelijke bijzinB2 (88 oefeningen)Bekijk theorie
Confusing Words (Verwarrende Woorden)Kies het juiste woordA1+ (86 oefeningen)Bekijk theorie
Confusing Words (Verwarrende Woorden)Kies het juiste woordA2 (171 oefeningen)Bekijk theorie
Confusing Words (Verwarrende Woorden)Kies het juiste woordB1 (221 oefeningen)Bekijk theorie
Confusing Words (Verwarrende Woorden)Kies het juiste woordB1+ (263 oefeningen)Bekijk theorie
Confusing Words (Verwarrende Woorden)Kies het juiste woordB2 (347 oefeningen)Bekijk theorie
Countries and Nationalities (Landen en Nationaliteiten)Typ de naam voor iemand of iets uit een bepaald land/stadB1+ (108 oefeningen)Bekijk theorie
Days of the Week (Dagen van de Week)Geef de juiste dag van de weekA1 (18 oefeningen)Bekijk theorie
Demonstrative Pronouns (Aanwijzend Voornaamwoorden)Typ het juiste aanwijzend voornaamwoordA1+ (21 oefeningen)Bekijk theorie
ei vs ie (ei en ie)Kies de juiste spelling van het woordB1+ (40 oefeningen)Bekijk theorie
Future (Toekomende Tijd)Maak de juiste Toekomende Tijd met "Going to"A1+ (15 oefeningen)Bekijk theorie
Future (Toekomende Tijd)Vul de juiste vorm van de toekomende tijd inA2 (23 oefeningen)Bekijk theorie
Future (Toekomende Tijd)Vul de juiste vorm van de toekomende tijd inB1 (35 oefeningen)Bekijk theorie
Future (Toekomende Tijd)Benoem het woord of de woorden die de toekomst aangevenB1+ (16 oefeningen)Bekijk theorie
Future (Toekomende Tijd)Vul de juiste vorm van de toekomende tijd inB1+ (26 oefeningen)Bekijk theorie
Future (Toekomende Tijd)Kies de juiste versieB1+ (20 oefeningen)Bekijk theorie
Gerund vs Infinitive (Verbaal Substantief vs Infinitief)Maak de juiste versie van het verbaal substantiefA1+ (23 oefeningen)Bekijk theorie
Gerund vs Infinitive (Verbaal Substantief vs Infinitief)Maak de juiste versie van het verbaal substantiefB1 (45 oefeningen)Bekijk theorie
Gerund vs Infinitive (Verbaal Substantief vs Infinitief)Maak de juiste versie van het verbaal substantief of de infinitiefB1 (79 oefeningen)Bekijk theorie
Gerund vs Infinitive (Verbaal Substantief vs Infinitief)Kies of je het verbaal substantief of de infinitief moet gebruiken, of dat je mag kiezenB2 (92 oefeningen)Bekijk theorie
Gerund vs Infinitive (Verbaal Substantief vs Infinitief)Maak de juiste versie van het verbaal substantief of de infinitiefB2 (92 oefeningen)Bekijk theorie
Gerund vs Infinitive (Verbaal Substantief vs Infinitief)Maak de juiste versie van het verbaal substantief of de infinitiefB2+ (164 oefeningen)Bekijk theorie
Gerund vs Infinitive (Verbaal Substantief vs Infinitief)Kies of je het verbaal substantief of de infinitief moet gebruiken, of dat je mag kiezenB2+ (152 oefeningen)Bekijk theorie
Irregular Verbs (Onregelmatige Werkwoorden)De drie Engelse vormen gevenA1+ (116 oefeningen)Bekijk theorie
Irregular Verbs (Onregelmatige Werkwoorden)De missende andere tijden en Nederlandse vertaling invullenA2+ (347 oefeningen)Bekijk theorie
Irregular Verbs (Onregelmatige Werkwoorden)Verleden en Voltooide Tijd (hardcore versie met 366 onregelmatige werkwoorden, zo'n 250 meer dan je voor school hoeft te kennen)B2+ (366 oefeningen)Bekijk theorie
Negative Sentences (Ontkennende zinnen)Maak een ontkennende zin van een bevestigende zin in de onvoltooid verleden tijdA1+ (20 oefeningen)Bekijk theorie
Negative Sentences (Ontkennende zinnen)Maak een ontkennende zin van een bevestigende zin in de onvoltooid tegenwoordige tijdA1+ (26 oefeningen)Bekijk theorie
Negative Sentences (Ontkennende zinnen)Maak een ontkennende zin van een bevestigende zin in de voltooid tegenwoordige tijdA2 (22 oefeningen)Bekijk theorie
Negative Sentences (Ontkennende zinnen)Maak een ontkennende zin van een bevestigende zin in de voltooid verleden tijdB1 (23 oefeningen)Bekijk theorie
Negative Sentences (Ontkennende zinnen)Maak een ontkennende zin van een bevestigende zinB2 (69 oefeningen)Bekijk theorie
Negative Sentences with To Be (Ontkenningen met het Werkwoord Zijn)Vul de juiste ontkenning in, gebruik makend van het werkwoord "zijn"A1+ (21 oefeningen)Bekijk theorie
Nouns of Assemblage (Verzamelwoorden)Typ het juiste verzamelwoordB2 (43 oefeningen)Bekijk theorie
Of vs Off (Of en Off)Typ de juiste keuze ("of" of "off") gebaseerd op de zinB1 (35 oefeningen)Bekijk theorie
Ordinal Numbers (Rangtelwoorden)Geef het juiste rangtelwoord behorende bij het getalA2 (33 oefeningen)Bekijk theorie
Passive (Lijdende Vorm)Passive herkennenA2 (42 oefeningen)Bekijk theorie
Passive (Lijdende Vorm)Passive naar ActiveB1 (25 oefeningen)Bekijk theorie
Passive (Lijdende Vorm)Active naar PassiveB1 (49 oefeningen)Bekijk theorie
Past Continuous (Duurvorm in the Verleden Tijd)Vul de juiste vorm van de Duurvorm in de Verleden Tijd inA2 (23 oefeningen)Bekijk theorie
Past Continuous (Duurvorm in the Verleden Tijd)Vul de juiste vorm van de Duurvorm in de Verleden Tijd in, of "-" indien die werkwoordstijd hier niet magB1 (20 oefeningen)Bekijk theorie
Past Perfect (Voltooid Verleden Tijd)Vul de juiste vorm van de Voltooid Verleden Tijd inB1 (13 oefeningen)Bekijk theorie
Past Perfect (Voltooid Verleden Tijd)Vul de juiste vorm van de Voltooid Verleden Tijd in, of "-" indien die werkwoordstijd hier niet magB2 (19 oefeningen)Bekijk theorie
Past Simple (Onvoltooid Verleden Tijd)Vul de juiste vorm van de Onvoltooid Verleden Tijd inA1+ (18 oefeningen)Bekijk theorie
Past Simple (Onvoltooid Verleden Tijd)Vul de juiste vorm van de Onvoltooid Verleden Tijd inA2 (21 oefeningen)Bekijk theorie
Past Simple (Onvoltooid Verleden Tijd)Vul de juiste vorm van de Onvoltooid Verleden Tijd inB2+ (25 oefeningen)Bekijk theorie
Phrasal Verbs (Combinatiewerkwoorden)Typ het juiste voorzetsel bij het combinatiewerkwoordA2 (27 oefeningen)Bekijk theorie
Phrasal Verbs (Combinatiewerkwoorden)Typ het juiste voorzetsel bij het combinatiewerkwoordB1 (61 oefeningen)Bekijk theorie
Phrasal Verbs (Combinatiewerkwoorden)Typ het juiste voorzetsel bij het combinatiewerkwoordB1+ (42 oefeningen)Bekijk theorie
Phrasal Verbs (Combinatiewerkwoorden)Typ het juiste voorzetsel bij het combinatiewerkwoordB2+ (45 oefeningen)Bekijk theorie
Plurals (Meervouden)Maak het juiste meervoud van het enkelvoudA1+ (35 oefeningen)Bekijk theorie
Plurals (Meervouden)Maak het juiste meervoud van het enkelvoudA2 (74 oefeningen)Bekijk theorie
Plurals (Meervouden)Maak het juiste meervoud van het enkelvoudB1 (82 oefeningen)Bekijk theorie
Plurals (Meervouden)Maak het juiste meervoud van het enkelvoudB2 (129 oefeningen)Bekijk theorie
Possessive Pronouns (Bezittelijk Voornaamwoorden)Vul de juiste vorm van het bezittelijk voornaamwoord inA1+ (31 oefeningen)Bekijk theorie
Possessive Pronouns (Bezittelijk Voornaamwoorden)Geef op de juiste wijze bezit aanA2+ (48 oefeningen)Bekijk theorie
Possessive Pronouns (Bezittelijk Voornaamwoorden)Geef op de juiste wijze bezit aanB1 (69 oefeningen)Bekijk theorie
Prepositions (Voorzetsels)Vertaal het voorzetsel van Nederlands naar EngelsA1+ (15 oefeningen)Bekijk theorie
Prepositions (Voorzetsels)Vul het juiste voorzetsel in de zin inA1+ (9 oefeningen)Bekijk theorie
Prepositions (Voorzetsels)Typ het juiste voorzetsel van richting bij de afbeeldingB1 (14 oefeningen)Bekijk theorie
Prepositions (Voorzetsels)Vertaal het voorzetsel van Nederlands naar EngelsB1+ (10 oefeningen)Bekijk theorie
Prepositions (Voorzetsels)Vul het juiste voorzetsel in de zin inB1+ (38 oefeningen)Bekijk theorie
Present Continuous (Duurvorm in de Tegenwoordige Tijd)Vul de juiste vorm van het gegeven werkwoord in, in de duurvorm in de tegenwoordige tijdA1+ (34 oefeningen)Bekijk theorie
Present Continuous (Duurvorm in de Tegenwoordige Tijd)Vul de juiste vorm van de duurvorm in de tegenwoordige tijd in, of "-" indien die werkwoordstijd hier niet magB1 (55 oefeningen)Bekijk theorie
Present Continuous (Duurvorm in de Tegenwoordige Tijd)Vul de juiste vorm van de duurvorm in de tegenwoordige tijd in, of "-" indien die werkwoordstijd hier niet magB1+ (67 oefeningen)Bekijk theorie
Present Continuous (Duurvorm in de Tegenwoordige Tijd)Vul de juiste vorm van het gegeven werkwoord in, in de duurvorm in de tegenwoordige tijdB2+ (40 oefeningen)Bekijk theorie
Present Perfect (Voltooid Tegenwoordige Tijd)Vul de juiste vorm van de Voltooid Tegenwoordig Tijd inA1+ (14 oefeningen)Bekijk theorie
Present Perfect (Voltooid Tegenwoordige Tijd)Vul de juiste vorm van de Voltooid Tegenwoordige Tijd in, of "-" indien die werkwoordstijd hier niet magA2 (24 oefeningen)Bekijk theorie
Present Perfect (Voltooid Tegenwoordige Tijd)Vul de juiste vorm van de Voltooid Tegenwoordig Tijd inB1 (21 oefeningen)Bekijk theorie
Present Simple (Onvoltooid Tegenwoordige Tijd)Vul de juiste vorm van het gegeven werkwoord in, in de onvoltooid tegenwoordige tijd (OTT)A1+ (42 oefeningen)Bekijk theorie
Present Simple (Onvoltooid Tegenwoordige Tijd)Vul de juiste vorm van de Onvoltooid Tegenwoordige Tijd in, of "-" indien die werkwoordstijd hier niet magB1 (61 oefeningen)Bekijk theorie
Present Simple (Onvoltooid Tegenwoordige Tijd)Vul de juiste vorm van het gegeven werkwoord in, in de onvoltooid tegenwoordige tijd (OTT)B2+ (48 oefeningen)Bekijk theorie
Present Simple, Past Simple, Present Perfect (OTT,OVT,VTT)Maak de juisteB2 (15 oefeningen)Bekijk theorie
Present Simple, Past Simple, Present Perfect (OTT,OVT,VTT)Kies de juisteB2 (17 oefeningen)Bekijk theorie
Proverbs (Gezegden)Passen gezegden en betekenis bij elkaar?B2+ (156 oefeningen)Bekijk theorie
Quantifiers (Woorden die Hoeveelheden Aangeven)Vul de juiste quantifier in (weinig keuze)A1+ (19 oefeningen)Bekijk theorie
Quantifiers (Woorden die Hoeveelheden Aangeven)Vul de juiste quantifier in (middelmatig veel keuze)B1 (28 oefeningen)Bekijk theorie
Quantifiers (Woorden die Hoeveelheden Aangeven)Vul de juiste quantifier in (middelmatig veel keuze)B1+ (45 oefeningen)Bekijk theorie
Quantifiers (Woorden die Hoeveelheden Aangeven)Vul de juiste quantifier in (veel keuze)B2+ (48 oefeningen)Bekijk theorie
Quantity Nouns (Zelfstandig Naamwoorden die Hoeveelheid Aangeven)Bij welk woord kan door dit zelfstandig naamwoord een hoeveelheid worden aangegeven?B1 (82 oefeningen)Bekijk theorie
Quantity Nouns (Zelfstandig Naamwoorden die Hoeveelheid Aangeven)Welk zelfstandig naamwoord kan bij dit woord een hoeveelheid aangeven?B1 (150 oefeningen)Bekijk theorie
Question Sentences (Vraagzinnen)Maak een vraagzin van een bevestigende zin in de onvoltooid verleden tijdA1+ (20 oefeningen)Bekijk theorie
Question Sentences (Vraagzinnen)Maak een vraagzin van een bevestigende zin in de onvoltooid tegenwoordige tijdA1+ (26 oefeningen)Bekijk theorie
Question Sentences (Vraagzinnen)Maak een vraagzin van een bevestigende zin in de voltooid tegenwoordige tijdA2 (22 oefeningen)Bekijk theorie
Question Sentences (Vraagzinnen)Maak een vraagzin van een bevestigende zin in de voltooid verleden tijdB1 (22 oefeningen)Bekijk theorie
Question Sentences (Vraagzinnen)Maak een vraagzin van een bevestigende zinB2 (99 oefeningen)Bekijk theorie
Question Tags (Aangeplakte Vragen)Maak een juiste question tag horend bij de zinA2+ (12 oefeningen)Bekijk theorie
Question Tags (Aangeplakte Vragen)Maak een juiste question tag horend bij de zinB1 (47 oefeningen)Bekijk theorie
Questions with To Be and Have Got (Vragen met Hebben en Zijn)Maak de juiste vragende zin op basis van de gegeven zinA1+ (14 oefeningen)Bekijk theorie
Reading the Clock (Klokkijken)Typ de juiste tijd in bij de klokA1 (50 oefeningen)Bekijk theorie
Reflexive Pronouns (Wederkerende Voornaamwoorden)De juiste vorm van het Wederkerend Voornaamwoord invullenB1 (62 oefeningen)Bekijk theorie
Relative Clauses (Betrekkelijke Bijzinnen)Typ *alle* betrekkelijke voornaamwoorden die kunnen (weinig keuze)A2+ (21 oefeningen)Bekijk theorie
Relative Clauses (Betrekkelijke Bijzinnen)Typ *alle* betrekkelijke voornaamwoorden die kunnen (middelmatig veel keuze)B1 (41 oefeningen)Bekijk theorie
Relative Clauses (Betrekkelijke Bijzinnen)Typ *alle* betrekkelijke voornaamwoorden die kunnen (middelmatig veel keuze)B1+ (50 oefeningen)Bekijk theorie
Relative Clauses (Betrekkelijke Bijzinnen)Typ *alle* betrekkelijke voornaamwoorden die kunnen (veel keuze)B2+ (63 oefeningen)Bekijk theorie
Reported Speech (Indirecte Rede)Direct naar IndirectB1 (24 oefeningen)Bekijk theorie
Sentence Order (Zinsvolgorde)Zet het woord op de juiste plek in de zinB1 (27 oefeningen)Bekijk theorie
Sentence Order (Zinsvolgorde)Maak een goede Engelse zin door de gegeven woorden in juiste volgorde te zettenB1 (31 oefeningen)Bekijk theorie
Sentence Order (Zinsvolgorde)Maak een goede Engelse zin door de gegeven woorden in juiste volgorde te zettenB2 (36 oefeningen)Bekijk theorie
Subject vs Object Pronouns (Persoonlijk Voornaamwoorden)De juiste invullenA1+ (10 oefeningen)Bekijk theorie
Than vs Then (Than en Then)Kies "than" of "then"B1 (31 oefeningen)Bekijk theorie
To be (Werkwoord Zijn in de Tegenwoordige en Verleden Tijd)Vul de juiste vorm van het werkwoord "zijn" in (niet samentrekken)A1+ (11 oefeningen)Bekijk theorie
To be (Werkwoord Zijn in de Tegenwoordige Tijd)Vul de juiste vorm van het werkwoord "zijn" in (niet samentrekken)A1+ (12 oefeningen)Bekijk theorie
To have (Werkwoord Hebben in de Tegenwoordige en Verleden Tijd)Vul de juiste vorm van het werkwoord "hebben" in (niet samentrekken)A1+ (12 oefeningen)Bekijk theorie
To have (Werkwoord Hebben in de Tegenwoordige Tijd)Vul de juiste vorm van het werkwoord "hebben" in (niet samentrekken)A1+ (12 oefeningen)Bekijk theorie
To vs Too (To en Too)Kies "to" of "too" en typ het juiste antwoord inB1 (12 oefeningen)Bekijk theorie
To vs Too (To en Too)Kies "to" of "too" en typ het juiste antwoord inB2 (21 oefeningen)Bekijk theorie
Very (Overgebruik van Very)Vervang de term met "very" door een betere zonder "very"B2+ (147 oefeningen)Bekijk theorie

 


Terug naar het Hoofdmenu

GRAMMATICA THEORIE

Hieronder staat alle grammatica theorie van klas 1 t/m 6 Atheneum. Per onderdeel staat de theorie gerangschikt op niveau, zodat je altijd kunt zien wat je zou moeten weten.
Kies uit de beschikbare onderwerpen:

 

SUBJECT        ONDERWERP
-ed vs -ing        -ed en -ing
Adjectives and Adverbs        Bijvoeglijk Naamwoorden en Bijwoorden
Animals        Dieren
Apostrophe *        Apostrof *
Articles        Lidwoorden
Auxiliaries        Hulpwerkwoorden
C vs S        C en S
Cardinal Numbers        Hoofdtelwoorden
Causatives *        Causatieven *
Comparisons        Trappen van Vergelijking
Concord *        Congruentie *
Concurrence *        Overeenstemming *
Conditional Sentences        Voorwaardelijke Zinnen
Confusing Words        Verwarrende Woorden
Conjunctions *        Voegwoorden *
Countries and Nationalities        Landen en Nationaliteiten
Days of the Week        Dagen van de Week
Demonstrative Pronouns        Aanwijzend Voornaamwoorden
ei vs ie        ei en ie
Ellipsis *        Weglating *
Future        Toekomende Tijd
Gerund vs Infinitive        Verbaal Substantief vs Infinitief
Have Done *        Laten Doen *
Imperative *        Gebiedende Wijs *
Indirect Questions *        Indirecte Vragen *
Intensifiers *        Versterkers *
Inversion *        Inversie *
Irregular Verbs        Onregelmatige Werkwoorden
Months of the Year *        Maanden van het Jaar *
Negative Sentences        Ontkennende zinnen
Negative Sentences with To Be        Ontkenningen met het Werkwoord Zijn
Nouns of Assemblage        Verzamelwoorden
Of vs Off        Of en Off
Ordinal Numbers        Rangtelwoorden
Participle Clauses *        Bijzinnen met Deelwoorden *
Passive        Lijdende Vorm
Past Continuous        Duurvorm in the Verleden Tijd
Past Perfect        Voltooid Verleden Tijd
Past Perfect Continuous *        Duurvorm in de Voltooid Verleden Tijd *
Past Simple        Onvoltooid Verleden Tijd
People and You *        Men *
Phrasal Verbs        Combinatiewerkwoorden
Plurals        Meervouden
Possessive Pronouns        Bezittelijk Voornaamwoorden
Prefixes *        Voorvoegsels *
Prepositions        Voorzetsels
Present Continuous        Duurvorm in de Tegenwoordige Tijd
Present Perfect        Voltooid Tegenwoordige Tijd
Present Perfect Continuous *        Duurvorm in de Voltooid Tegenwoordige Tijd *
Present Simple        Onvoltooid Tegenwoordige Tijd
Present Simple, Past Simple, Present Perfect        OTT,OVT,VTT
Proverbs        Gezegden
Quantifiers        Woorden die Hoeveelheden Aangeven
Quantity Nouns        Zelfstandig Naamwoorden die Hoeveelheid Aangeven
Question Sentences        Vraagzinnen
Question Tags        Aangeplakte Vragen
Question Words *        Vragend Voornaamwoorden *
Questions with To Be and Have Got        Vragen met Hebben en Zijn
Reading the Clock        Klokkijken
Reflexive Pronouns        Wederkerende Voornaamwoorden
Relative Clauses        Betrekkelijke Bijzinnen
Reported Speech        Indirecte Rede
Sentence Order        Zinsvolgorde
Subject vs Object Pronouns        Persoonlijk Voornaamwoorden
Subjunctive *        Aanvoegende Wijs *
Suffixes *        Achtervoegsels *
Than vs Then        Than en Then
There vs There Are *        Er en Er Zijn *
To be        Werkwoord Zijn in de Tegenwoordige en Verleden Tijd
To be        Werkwoord Zijn in de Tegenwoordige Tijd
To have        Werkwoord Hebben in de Tegenwoordige en Verleden Tijd
To have        Werkwoord Hebben in de Tegenwoordige Tijd
To vs Too        To en Too
Used To *        Vroeger, maar Nu niet Meer *
Very        Overgebruik van Very
* (nog) geen oefeningen, alleen theorie

 

Terug naar het Hoofdmenu